Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
15 Styczeń 2020
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia

Rusza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, objętych "Programem współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok"


Oferty należy składać:


W formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl a następnie dostarczyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury,”, z określeniem rodzaju zadania oraz nazwą i adresem podmiotu, w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, w Biurze Obsługi Interesantów, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz.

W przypadku nadesłania oferty pocztą tradycyjną, o zakwalifikowaniu oferty do konkursu zadecyduje data wpływu do Urzędu.


Termin składania ofert upływa 7 lutego 2020 r.


Wielkość prognozowanych środków finansowych na realizację zadań – 150.000 złotych.

Katalog zadań:

1) Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury oraz sztuki, w szczególności o charakterze regionalnym, wzbogacających ofertę kulturalną Raciborza, z uwzględnieniem Dni Raciborza,

2) Wspieranie przedsięwzięć o charakterze nowatorskim, odpowiadającym na wyzwania współczesności, zarówno pod względem formy jak i treściwypowiedzi oraz dokumentowanie, tworzenie i prezentowanie zjawisk kultury współczesnej,

3) wspieranie wartościowych, niskonakładowych, niekomercyjnych inicjatyw wydawniczych, poświęconych problematyce kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego

Pełne zarządzenie i treść ogłoszenia publikujemy tutaj.

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H