• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Rusza nabór do tytułu „Laur Wolontariatu 2023”

Rusza nabór do tytułu „Laur Wolontariatu 2023”

2023-10-30

Prezydent Miasta Racibórz zaprasza do składania kandydatur do tytułu „Laur Wolontariatu 2023”.

Nabór wniosków do tytułu „Laur Wolontariatu” przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 2921/2023 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przyznawania wyróżnienia „Laur Wolontariatu”.

Propozycje kandydatur należy wybrać spośród:

  • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które wykonywały osobiście i nieodpłatnie świadczenia wolontaryjne na rzecz:
  1. osób potrzebujących,
  2. organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), zwanych dalej organizacjami.
  • organizacji współpracujących z wolontariuszami i wspierających działania wolontaryjne na terenie miasta Racibórz z zastrzeżeniem, że w naborze muszą być zgłoszone co najmniej 3 organizacje.

Propozycje kandydatur należy składać na stosownych formularzach, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia, które należy przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Racibórz, tj. ul. Króla Stefana Batorego 6; 47-400 Racibórz lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta z dopiskiem „Laur Wolontariatu 2023”.


Zgłoszeń kandydatur mogą dokonywać:

  1. przedstawiciele organizacji pozarządowych,
  2. osoby fizyczne,

Każda organizacja chcąca uczestniczyć w naborze wniosków o przyznanie tytułu
Laur Wolontariatu dla organizacji ma możliwość złożenia wniosku z propozycją własnej kandydatury.


Termin zgłaszania kandydatur upływa 17.11.2023 r. Decyduje data wpływu do urzędu.

 

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2023-10-30 Wniosek o przyznanie wyróżnienia Laur Wolontariatu dla osoby fizycznej.pdf
ilość pobrań: 16
Wniosek o przyznanie wyróżnienia Laur Wolontariatu dla osoby fizycznej.pdf 119.96KB zobacz
pdf 2023-10-30 Wniosek o przyznanie wyróżnienia Laur Wolontariatu dla organizacji.pdf
ilość pobrań: 14
Wniosek o przyznanie wyróżnienia Laur Wolontariatu dla organizacji.pdf 112KB zobacz
pdf 2023-10-30 ZARZĄDZENIE NR 2921/2023 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ.pdf
ilość pobrań: 17
ZARZĄDZENIE NR 2921/2023 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ.pdf 679.43KB zobacz
pdf 2023-10-30 Załącznik Nr 3 do regulaminu.pdf
ilość pobrań: 15
Załącznik Nr 3 do regulaminu.pdf 65.27KB zobacz

do góry