Poznaj terminy zapłaty opłat rocznych z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
13 Listopad 2003
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia
Dnia 19 listopada br. o godzinie 14.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Racibórz z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołów z XII i XIII sesji Rady Miasta. 3. Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta. 4. Interpelacje, zapytania i wnioski. 5. Informacja na temat stopnia realizacji Miejskiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2001 - 2010. 6. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania ze stopnia realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 r. 7. Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Środowiskowej Gminy. 8. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 r. 9. Uchwała w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Informacji z siedzibą przy ul. Mickiewicza 19a w Raciborzu. 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu budowy urządzeń oczyszczających wodę na 15 wylotach kanalizacji deszczowej w ramach funduszy strukturalnych oraz o zabezpieczeniu środków na realizację projektu. 11. Uchwała w sprawie do przystąpienia do realizacji projektu zagospodarowania terenu ośrodka “Ostróg” w ramach funduszy strukturalnych oraz o zabezpieczeniu środków na realizację projektu. 12. Uchwała w sprawie do przystąpienia do realizacji projektu rewitalizacji centrum miasta w ramach funduszy strukturalnych oraz o zabezpieczeniu środków na realizację projektu. 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy Katarzyny. 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Kobylskiej. 15. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/349/2000 Rady Miasta Racibórz z dnia 23 lutego 2000 r. dotyczącej wprowadzenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy. 16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski. 17. Zakończenie sesji.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H