• Język migowy
 • BIP

Sesja Rady Miasta Racibórz

2004-12-17

Kolejne posiedzenie Rady Miasta Racibórz będzie miało miejsce 22 grudnia br. o godz. 14.00 w sali Kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz. Radni zgodnie z planowanym porządkiem obrad zajmą się 13 uchwałami oraz przyjmą plan pracy Rady na 2005 rok.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta.
 3. Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta.
 4. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 5. Uchwała w sprawie budżetu miasta na 2005 r. - Zał. Nr 1 - Dochody - Zał. Nr 2 - Wydatki
 6. Uchwała w sprawie przedstawienia do zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
 7. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok.
 8. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obwodnicy miasta Raciborza ( drogi Opawa-Opole) przebiegającej od granicy administracyjnej miasta Raciborza w jednostce strukturalnej Ocice do skrzyżowania ulicy Piaskowej z ulica Rybnicką.
 9. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obwodnicy miasta Raciborza (drogi Pszczyna-Rybnik-Opole) przebiegającej od granicy administracyjnej miasta w jednostce strukturalnej Brzezie do granicy administracyjnej miasta w jednostce strukturalnej Miedonia.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/465/2000 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 września 2000 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/463/2000 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 września 2000 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w jednostce strukturalnej Miedonia w Raciborzu.
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2005-2010. - Załącznik ( Program )
 13. Uchwała w sprawie odpłatności za przyrządzanie posiłków w żłobku.
 14. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/366/97 Rady Miejskiej w Raciborzu z dnia 25 czerwca 1997r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Mariańskiej 44.
 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr X/111/2003 Rady Miasta Racibórz z dnia 3 września 2003r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Racibórz.
 16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta i Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu.
 17. Uchwała w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Racibórz.
 18. Przyjęcie Planu Pracy Rady Miasta na 2005 r.
 19. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 20. Zakończenie sesji.

Zapraszam do odwiedzenia strony Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie można zapoznać sie z projektami Uchwał.


do góry