• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Spotkanie z przedstawicielami III sektora w Raciborzu

Spotkanie z przedstawicielami III sektora w Raciborzu

2022-10-05

W sobotę (8 października) o godz. 10.00 w Kawiarni Etiuda (budynek Raciborskiego Centrum Kultury, ul. Chopina 21) odbędzie się kolejne spotkanie realizowane w ramach projektu "Superada". Tym razem serdecznie zapraszamy w wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Racibórz!

Rady działalności pożytku publicznego to w swojej podstawowej formie grono doradcze, którego rolą jest budowanie zaufania społecznego i wzmacnianie dialogu obywatelskiego. Podobnie jak Rady Seniorów czy Rady Młodzieżowe, powstają one po to, by uskutecznić kontakt na linii przedstawiciele władzy - mieszkańcy. To od stopnia zaangażowania organizacji pozarządowych, świadomości sektora i jakości współpracy z administracją, zależą kompetencje rad i zasięg ich działania. Mogą one być dużo szersze niż te opisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

SUPERADA to kampania na rzecz promocji lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego, która zakłada wzmocnienie udziału organizacji pozarządowych w procesie ich powoływania i wsparcie w zakresie bieżącego funkcjonowania. Projekt skierowany jest do organizacji społecznych działających na terenie województwa śląskiego, które chcą nawiązać współpracę z innymi stowarzyszeniami i jeszcze mocniej zaangażować się w życie lokalnych społeczności.

Celem realizowanych spotkań jest przede wszystkim przybliżenie uczestnikom słabo znanego tematu Rad Działalności Pożytku Publicznego, jak również wsparcie środowiska lokalnych organizacji pozarządowych oraz zapewnienie pomocy w zakresie tworzenia i funkcjonowania wspomnianych rad.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i udziału w spotkaniu!

Link do strony projektu: https://instytutpanki.pl/superada/

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

do góry