Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
12 Wrzesień 2003
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia
Dnia 16 września 2003 roku w Domu Kultury STRZECHA przy ulicy Londzina 38 Prezydent Raciborza Jan Osuchowski przyzna nagrody wyróżniającym się animatorom kultury, osobom, które w swoich dokonaniach przyczyniają się do nobilitacji kultury miasta Raciborza. Ceremonia wręczenia nagród zostanie poprzedzona spektaklem baletowym „La Bayadere” L. Minkusa w wykonaniu uczniów Szkoły Artystycznej w Hluczinie. Spektakl rozpocznie się o godzinie 17.00 W tym roku nagrody przyznane zostaną panu Marianowi Zawiśle za długoletnią działalność artystyczną w popularyzowaniu sztuki plastycznej, panu Jerzemu Dębinie za popularyzację poezji, teatru i muzyki , pani Marzenie Korzonek w dowód uznania za osiągnięcia i sukcesy artystyczne, panu Wolfgangowi Beracz za długoletnią , amatorską działalność w dziedzinie modelarstwa szkutniczego oraz pani Helenie Dudek za działalność w dziedzinie ochrony dóbr kultury. Nagrody prezydenta przyznawane są w dziedzinach : twórczość publicystyczna i literacka , popularyzacja Nagrody przyznawane są na wniosek instytucji kultury, stowarzyszeń lub związków twórczych i kulturalnych , środowiska twórczego, resortowego Wydziału Urzędu Miasta. Pan Marian Zawisła jest długoletnim (od 1.09.1970 r.) pracownikiem Muzeum, aktualnie zatrudnionym na stanowisku starszego kustosza - Kierownika Pracowni Plastycznej. W pracy zawodowej może poszczycić się wieloma sukcesami i osiągnięciami, jednak na uwagę zasługuje tworzenie i propagowanie działalności kulturalnej prowadzonej poza nią. Marian Zawisła jest inicjatorem plenerów malarskich organizowanych przez tut. Wydział, podczas których kilkakrotnie pełnił funkcję komisarza. Jest autorem opracowań graficznych wielu publikacji i wydawnictw; popularyzatorem i twórcą projektu graficznego herbu Raciborza, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta; społecznym projektantem sztandaru miasta; za częściową odpłatnością, przy pomocy byłego Dyrektora Muzeum, wykonawcą projektu i realizatorem sgrafitta na budynku Urzędu Miejskiego. Pan Zawisła był także aktywnym członkiem dawnej Komisji Estetyki Miasta, działającej przy UM oraz Komitetu Odbudowy Zamku Piastowskiego. Aktualnie bierze m.in. udział w pracach zespołu wybierającego logo akcji "Zima i Lato w mieście". Przez ponad 35 lat upowszechnia sztukę, promując jednocześnie miasto, biorąc udział w licznych wystawach organizowanych w Raciborzu jak i na terenie kraju. Jest doradcą, popularyzatorem i inicjatorem działań rozbudzających umiłowanie do sztuk plastycznych. Raciborzanin, Jerzy Dębina jest znanym w Polsce artystą. Z Raciborskim Domem Kultury, a obecnie RCK związany jest od trzydziestu lat. Przez ostatnie trzy lata aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach o charakterze kulturotwórczym. Ścisła współpraca z Raciborskim Centrum Kultury zaowocowała nietuzinkowymi imprezami dla naszego miasta i powiatu, m.in.: § realizacja wspólnie z młodzieżą I L.O. w Raciborzu spektaklu pt. "Pokolenia" wg twórczości Hessego, Mrożka, Witkacego i Gombrowicza z okazji jubileuszu 55-lecia I L.O. (scenariusz, reżyseria: Jerzy Dębina, premiera: RCK, 31.03.01) § realizacja monodramu pt. "Jakub, Józef,... i Strażacy" wg prozy B. Schulza (scenariusz, reżyseria, wykonanie: Jerzy Dębina, premiera: RCK, 28.09.01) § współ-organizacja oraz prezentacja recitalu autorskiego podczas raciborskiej NOCY POETÓW (RCK, 17.10.01) § realizacja spektaklu jazzowego pt. "Odtąd - dotąd" wg wierszy Jacka Molędy (scenariusz: Jerzy Dębina, opr. muzyczne: Antoni Kucznierz, wykonanie: zespół BEZ NAZWY i Jerzy Dębina, premiera: STRZECHA,11.05.02) § realizacja spektaklu słowno-muzycznego pt. "Zapomniany Bóg" wg wierszy Ryszarda Fraczka (scenariusz, reżyseria: Jerzy Dębina, opr. muzyczne: Kazimierz Fraczek, premiera: RCK, 7.06.02) § prezentacja recitalu wg wierszy Jana Twardowskiego pt. "Ostatnia z bajek" w ramach dni poświęconychpamięci księdza Stefana Pieczki (wykonanie: Jerzy Dębina, Racibórz, Dom Katechetyczny 22.06.02) Pragnę podkreślić, że na wyżej wymienione imprezy wstęp był wolny, a Jerzy Dębina realizował je bezinteresownie. Często służy fachową radą, w pracach jury wielu konkursów i przeglądów artystycznych organizowanych na terenie naszego miasta i powiatu m.in.: - FESTIWAL SZKOLNYCH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH (Racibórz, Kuźnia Raciborska), - PRZEGLĄD SPEKTAKLI BOŻONARODZENIOWYCH - "Pójdźmy do Betlejem" (Racibórz, Radlin), - RACIBORSKI FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ - "Malujmy nasz świat piosenką" (Racibórz), PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓWWYCHOWAWCZYCH -"Kowadło 2002" (Kuźnia Raciborska). Współtworzył i organizował imprezy o charakterze masowym (m.in. "Piknik z muzyką country" - hala sportowa OS i R w Raciborzu, 9.06.2001 r.; "Kraina przyprawiona łagodnością" hala sportowa OS i R w Raciborzu, 9.05.2001 r.). Jerzy Dębina jest jednym z pomysłodawców autorskiego, transgranicznego projektu pn. "Prowincja -matecznik słowa", który realizowany jest w RCK już od stycznia br. Na przestrzeni następnych miesięcy, aż po finał we wrześniu, odbędzie się wiele warsztatów literackich ("Lista niepokornych" ) i recytatorskich ( "Liga recytatorska"). Dotychczas odbyły się po cztery finały poetyckie i recytatorskie ( pod koniec stycznia, lutego, marca i kwietnia). Czas trwania Projektu oraz możliwość jego kontynuacji w latach następnych sprawia, że "Prowincja -matecznik słowa" stanowi wielką szansę dla RCK, ale także dla całej kultury raciborskiej.A zasługa pana Dębiny w realizacji powyższego projektu jest nieoceniona. Warto zaznaczyć, że Jerzy Dębina jest trzykrotnym laureatem nagród i wyróżnień Ministra Kultury i Sztuki w dziedzinie teatru i muzyki. Jego zawodowe osiągnięcia artystyczne odnotowuje "Encyklopedia Muzyki Popularnej BLUES W POLSCE", zdobył wiele nagród w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach literackich, jest pomysłodawcą i uczestnikiem akcji charytatywnych na rzecz bezdomnych i szczególnie poszkodowanych przez los. Pan Wolfgang Beracz od dwudziestu lat zafascynowany jest budowa modeli historycznych żaglowców. Z chwila przejścia na rentę modelarstwo stało się jego największą pasją, poświęca mu każdą wolną chwile. Do dzisiaj wykonał 8 modeli, dwa z nich podwójnie. Pierwsze okręty zrobił z wyobraźni bez planów, model "Wodnika" wykonał ze zdjęcia prasowego. Następne modele budował już na podstawie planów modelarskich, które znajdowały się w sprzedaży lub nabytych w pracowniach modelarskich. Z okazji 500 rocznicy odkrycia Ameryki przez Kolumba wykonał model okrętu typu "Karaka". Warsztat modelarski stworzył sobie sam, samodzielnie również skompletował narzędzia i materiały. Większość narzędzi wykonał sam. Podstawowym surowcem, w którym pracuje jest drewno brzozowe. Deski brzozowe kupuje, specjalną maszynką przerabia je na listewki wszelkiego rodzaju i wymiaru. Detale okrętów wykonuje z wielką dokładnością, pedantycznie - nie znosi fuszerki. Wyposażenie okrętów np. Armaty odlewa sam, rzeźbione dekoracje, ozdoby malarskie często projektowane przez wybitnych artystów pieczołowicie odtwarza w modelinie, którą odpowiednio preparuje. Np. "Sovereign of the Seas" projektował Wan Dyck – wybitny malarz holenderski, który tworzył i pracował na dworze angielskim. Szoty, olinowania do swych modeli sam skręca z nici, wykonuje wielokrążki i inne detale skomplikowanego oprzyrządowania. Lin głównych na odtwarzanych okrętach jest około 150. Praca nad każdym nowym modelem okrętu trwa nie mniej niż 3 tysiące godzin (około 2-2,5 roku). Swoje prace zaczął pokazywać publicznie w 1988 r. Wystawiał w w miejscowym Muzeum,Lublinie, Wrocławiu, Gdańsku, Hamburgu i Kromeriżu. Nie lubi, kiedy modele stoją u niego w domu. Sprawia mu radość, gdy mogą je oglądać inni. Pan Beracz jest wielokrotnym uczestnikiem Mistrzostw Polski modeli klasy "C-1". Był reprezentantem kadry narodowej Polski na Mistrzostwach Świata w Gdańsku w 1998 r. l Mistrzostw Europy w Kromeriżu (Czechy) w 2000 r. Uczestnik Międzynarodowych Mistrzostw Śląska w Rudzie Śląskiej - 2001 r. Oraz Pucharu Europy w Chorzowie w 2003 r. Dotychczasowy dorobek medalowy: • 2 złote, 6 srebrnych oraz 2 brązowe medale Mistrzostw Polski, • 1 brązowy medal Mistrzostw Świata, • 2 brązowe medale Pucharu Europy, • "Grand Prix" Międzynarodowych Mistrzostw Śląska. Swoje modele wykonuje w klasie NAVIGA C-1. W dorobku posiada 8 modeli. 1. "Wodnik"-1988 r. 2. ."Ingermanland" -1989 r. 3. "Priediestinacja" -1989 r. 4. "Ingermanland"-1991 r. 5."Karaka XV w."-1992r. 6. "Priediestinacja" -1994 r. 7. "Sovereign of the Seas" -1998 r. 8. "Hollandischer Zweidecker" - 2003 r. Jego motywacja pracy - to zrobić coś wyjątkowego i pięknego. Często ma chęć wnoszenia poprawek, zrobienia tego jeszcze raz, lepiej.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H