Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
09 Październik 2019
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia
Śląski Oficer Rowerowy doradzał i informował samorządowców
Śląski Oficer Rowerowy doradzał i informował samorządowców w Raciborzu

W Raciborzu gościł Aleksander Kopia – śląski oficer rowerowy, odpowiadający za koordynację wojewódzkich projektów prorowerowych i współpracę z samorządami w tej sprawie. Spotkanie z jego udziałem zostało zorganizowane we wtorek 8 października w Urzędzie Miasta, uczestniczyli w nim przedstawiciele sąsiednich gmin.

Aleksander Kopia zapoznał uczestników spotkania z przyjętymi w czerwcu tego roku przez Województwo Śląskie założeniami regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych. Dokument ten wyznacza kierunek polityki rowerowej na najbliższe lata  wskazując korytarze ruchu rowerowego, czyli pasy terenu, w obrębie których wytyczone i budowane będą regionalne trasy rowerowe. Ponadto opracowanie określa standard techniczny oraz sposób znakowania regionalnych tras rowerowych. Dokument powstał na bazie wcześniej sporządzonych audytów i ekspertyz oraz szerokich konsultacji zarówno z jednostkami samorządu terytorialnego jak i organizacjami społecznymi.

Uczestnicy spotkania dzielili się także swoimi doświadczeniami z realizacji tego typu inwestycji na swoich terenach. Dużo uwagi poświęcono możliwościom pozyskania środków zewnętrznych (w nowej nowej perspektywie unijnej 2021-2027) na realizację inwestycji związanych z infrastrukturą rowerową. 

Stworzenie kompleksowej i spójnej sieci tras rowerowych w naszym regionie, wykracza poza kompetencje pojedynczej gminy. Konieczne jest współdziałanie i skoordynowanie prac samorządów. Wtorkowe spotkanie otwiera drogę do takiej właśnie współpracy.

Śląski Oficer Rowerowy doradzał raciborskim samorządowcom

9 październik 2019 8 zdjęć

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H