Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
20 Luty 2020
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia
Rusza nabór na Sekretarza Miasta
Rusza nabór na Sekretarza Miasta

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta w Urzędzie Miasta Racibórz. Oferty kandydatów przyjmujemy do 20.02.2020 r.


I. Wymagania :
1) niezbędne:
    a) wykształcenie wyższe
    b) co najmniej 4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t .j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), w tym co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach
lub
co najmniej 4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t .j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),  oraz co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych
    c) obywatelstwo polskie
    d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
    e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
    f) nieposzlakowana opinia.

2)  dodatkowe:
    a) wykształcenie wyższe: administracja, prawo lub zarządzanie zasobami ludzkimi
    b) znajomość ustaw:
- ustawy o samorządzie gminnym
- ustawy o pracownikach samorządowych
- Kodeksu wyborczego
- ustawy o finansach publicznych
- Kodeksu postępowania administracyjnego

          

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

    1) Kierowanie pracami Wydziału Organizacyjnego w celu prawidłowej i sprawnej realizacji zadań ciążących na gminie Racibórz, a wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Organizacyjnego,
    2) Realizacja zadań przypisanych do wykonania Kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu oraz Sekretarzowi Miasta w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.
    3) Wykonywanie funkcji kierownika Urzędu w stosunku do pracowników Wydziału Organizacyjnego oraz właściwe zarządzanie personelem.
    4) Podejmowanie działań służących zapewnieniu funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej przy realizacji zadań Urzędu/Wydziału.
    5) Nadzór nad właściwym i terminowym załatwianiem przez Urząd skarg i wniosków oraz petycji kierowanych do Prezydenta Miasta.
    6) Koordynowanie i organizacja spraw związanych z wyborami i referendami.
    7) Realizacja zadań wynikających z przyjętej w Urzędzie Miasta Polityki Zarządzania Zasobami Ludzkimi przypisanych do wykonania Sekretarzowi Miasta.
    8) Koordynowanie działalności kontrolnej w Urzędzie.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 75-50-663. Ogłoszenie publikujemy w załączeniu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc ogłoszenie zewnętrzne nabór na Sekretarza.doc 20-02-07 10:46 53KB pobierz plik: ogłoszenie zewnętrzne nabór na Sekretarza.doc

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H