• Język migowy
  • BIP

UWAGA PRZETARG!

2021-08-25

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu, przy ul. Brzozowej w Raciborzu.
Wystawiony przez Miasto teren o powierzchni blisko 1,9 ha to idealne miejsce pod osiedle domków jednorodzinnych. W pobliżu znajdują się tereny zielone (Park Zamkowy) i sportowo-rekreacyjne (Ośrodek Sportu i Rekreacji). Nieruchomość jest dogodnie skomunikowana z drogą wojewódzką 919, na wysokości ul. Armii Krajowej w Raciborzu. Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej znajduje się w ulicy Brzozowej.
Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 1 900 000,00 zł. - Oczekiwanym przez Gminę Racibórz zagospodarowaniem nieruchomości jest realizacja zabudowy mieszkaniowej, mającej na celu stworzenie osiedla mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie z przedstawioną koncepcją zagospodarowania terenu.
W przetargu podzielonym na dwa etapy, w części niejawnej będą oceniane koncepcje. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 26 października 2021 r. o godzinie 11.00, w sali nr 108 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.
O tym, kto nabędzie działkę zdecyduje oferowana cena (40% punktów) oraz koncepcja zagospodarowania terenu (60% punktów). Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić wadium w wysokości  190 000 zł, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej w dniu 19 października 2021 r.
Nabywca będzie zobowiązany zagospodarować nieruchomość w terminie do 5 (pięciu) lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie zagospodarowania nastąpi w terminie do 3 lat.
Więcej informacji oraz szczegóły dotyczące przetargu można znaleźć TUTAJ.

do góry