Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
08 Styczeń 2019
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia
 

Od 7 stycznia 2019r. Urząd Miasta Racibórz prowadzi nabór wniosków na wymianę azbestowych pokryć dachowych zlokalizowanych na terenie Raciborza. Projekt zakłada uzyskanie dotacji w formie grantu na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu jak również na nowe pokrycie dachowe.

Na podstawie złożonych w naborze wniosków zostaną określone potrzeby inwestycyjne i Miasto Racibórz wystąpi o dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Realizację projektu grantowego, a tym samym prace inwestycyjne wymiany dachów przewidziano na lata 2020 i 2021. Nabór wniosków na te dotacje trwa do 6 lutego 2019r.

Jeśli jesteś posiadaczem azbestu na budynku mieszkalnym lub innym obiekcie zlokalizowanym w Raciborzu i jesteś zainteresowany udziałem w projekcie i otrzymaniem wysokiej dotacji celowej koniecznie sprawdź zasady dotacji ujęte w regulaminie naboru wniosków i realizacji projektu grantowego „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest” - dostępnym tu: https://www.bipraciborz.pl/res/serwisy/pliki/20105099?version=1.0

Zaznaczyć należy, że przewidziano bardzo atrakcyjne dofinansowanie – nawet do 100% wartości netto kosztów kwalifikowanych. Wysokość grantu dla zadania polegającego na likwidacji azbestu wyniesie do 20 zł/m2, natomiast dla zadania polegające na odtworzeniu pokrycia dachowego będzie zależna od rodzaju planowanego pokrycie ale możliwe jest uzyskanie nawet 25 tyś. zł na każdy obiekt.

Być może to jedyna szansa na uzyskanie tak wysokich dotacji!

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków uzyskasz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6 w Raciborzu lub pod nr telefonu 32 755 0677.

 

Za udostępnienie zdjęcia dziękujemy redakcji Nowiny.pl

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H