Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
06 Grudzień 2018
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia
 

Informujemy, że Urząd Miasta Racibórz zleci wycięcie 4 drzew z Placu Wolności i z ulicy Wojska Polskiego. Dwa drzewa, które zostaną wycięte to lipy rosnące na Placu Wolności. Trzecie drzewo to również lipa, natomiast czwarte drzewo to klon pospolity przy ulicy Wojska Polskiego. O wycięcie tych drzew Urząd Miasta zwrócił się jeszcze wiosną, ale procedura została wstrzymana  z uwagi na okres lęgowy ptaków.

W opinii dendrologów i Śląskiego Konserwatora Zabytków, który trzyma pieczę nad tym miejscem stan tych drzew budzi bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Jak wielkie, pokazała chociażby sytuacja z orkanem KSAWERY, który przeszedł nad Raciborzem w ubiegłym roku. Wówczas wiatr łamał jak zapałki konary tych drzew. W decyzji konserwatora i w opinii dendrologa możemy przeczytać, że: "drzewa znajdują się w złym stanie fitosanitarnym. Posiadają w konarach liczny posusz oraz uszkodzenia korony polegające na wyłamaniach znacznych konarów oraz przewodników. Występują pęknięcia oraz ubytki wgłębne pni przechodzące w ubytki kominowe. Z uwagi na ograniczone warunki wzrostu systemy korzeniowe tych drzew prowadzone są płytko, bezpośrednio pod nawierzchnią i uszkadzają nawierzchnię. Brak jest jednocześnie możliwości przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, które poprawiłyby stan fitosanitarny oraz zniwelować zagrożenie bezpieczeństwa, osób, mienia oraz ruchu drogowego. Podczas oględzin nie stwierdzono występowania chronionych gatunków”.

Za wycięcie tych drzew zostaną wykonane nasadzenia zastępcze.

W opinii ekspertów:

wszystkie przebadane drzewa są w złym stanie zdrowotnym.

Drzewa w ich obecnym stanie nie gwarantują bezpieczeństwa osób i mienia w ich pobliżu.

Wszystkie drzewa należy usunąć

W trakcie prowadzonych prac terenowych nie stwierdzono zasiedlenia przez gatunki chronione, na trzech drzewach stwierdzono gniazda ptasie, niezasiedlone w czasie badań.

Tak orkan "Ksawery" niszczył drzewa na Placu Wolności

Jednocześnie przypominamy, że Urząd Miasta decyduje się na wycinkę drzew jedynie w trzech przypadkach.

W pierwszym przypadku jest zagrożone życie ludzi.

W drugim przypadku drzewo rażąco koliduje z inwestycją i nie można jej przeprowadzić bez konieczności jego usunięcia.

W trzecim przypadku występuje niebezpieczeństwo zarażenia zdrowych drzew przez drzewa chore.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H