• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Dialog z raciborzanami: podsumowanie spotkań prezydenta z (..)

Dialog z raciborzanami: podsumowanie spotkań prezydenta z mieszkańcami

2023-11-27

Zakończył się cykl 12 spotkań Prezydenta Miasta Racibórz z mieszkańcami w dzielnicach. Jak co roku mieszkańcy mieli możliwość przedstawienia swoich spraw bezpośrednio włodarzowi miasta. Dodatkowo przeprowadzono ankiety podczas realizowanych w Raciborzu badań Exit Poll w czasie wyborów parlamentarnych 15 października. Sprawy zgłaszane w czasie spotkań oraz wyniki ankiety stanowią diagnozę oczekiwań mieszkańców i identyfikują ważne dla nich sprawy.

Tegoroczne spotkania mieszkańców poszczególnych dzielnic Raciborza z prezydentem cieszyły się wysoką frekwencją.

Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy jak zawsze podkreśla:

„Mój priorytet to prezydent dostępny dla mieszkańców, prezydent blisko ludzi, rozmowa i dialog”.

Doroczne spotkania w dzielnicach to jeden z przejawów tej bliskości i otwartości.

Informacje z pierwszej ręki

Jak co roku na spotkaniach prezydent przedstawił informacje dotyczące aktualnych prac w mieście. Mieszkańcy dowiedzieli się także o planach na najbliższą przyszłość. Ważnym punktem każdego ze spotkań była dyskusja, podczas której mieszkańcy zgłaszali swoje spostrzeżenia i wnioski.

Warto zaznaczyć, że znakomita większość spraw, które w poprzednich latach zgłoszono na spotkaniach, została załatwiona z korzyścią dla mieszkańców, lub odpowiednie działania są w trakcie realizacji. Ta skuteczność powoduje, że wiele osób zdecydowało się na spotkanie z prezydentem Polowym i przedstawienie swoich spraw, często mających kilkunastoletnią historię, sięgającą poprzednich kadencji samorządu.

W tegorocznych spotkaniach wzięło udział 256 osób i to nie licząc radnych, mediów, pracowników urzędu i innych osób pełniących funkcje publiczne. To spora reprezentacja. W tym roku najwięcej osób zgromadziło się w dzielnicy Nowe Zagrody.

Najważniejsze kwestie

Tematy, które poruszane były podczas tegorocznych spotkań, da się zebrać w czterech blokach obejmujących:

  • Drogi i chodniki
  • Edukację i opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami
  • Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe
  • Zieleń miejską

Tematem, który najczęściej pojawiał się podczas tegorocznych spotkań, były aktualne i planowane remonty dróg. Mieszkańcy poruszali kwestie związane z koniecznością poprawy niektórych chodników czy nawierzchni poszczególnych dróg. Pojawiły się również uwagi dotyczące planowanej obwodnicy Raciborza.

Kwestie zalewania poszczególnych posesji i nieruchomości pojawiały się na spotkaniach mieszkańców z prezydentem. Szczególne zainteresowanie budzą m.in. w Sudole, Miedoni czy Ocicach. Prezydent przedstawił konkretne działania dotyczące zbiorników retencyjnych na terenie Raciborza wraz z harmonogramem.

Ważną kwestią dla mieszkańców jest oświata. Temat inwestycji w szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobkach podejmowany był na każdym ze spotkań. Prezydent szczegółowo przedstawił dotychczasowe działania, takie jak budowa przedszkola w Markowicach czy przebudowa żłobka na Słonecznej, a także przybliżył plany kolejnych przedsięwzięć

Nowe nasadzenia, plany powstawania kolejnych zielonych stref rekreacyjnych i szeroko pojęte działania na rzecz zazielenienia Raciborza, to kolejne obszary tematyczne, które wybrzmiały podczas spotkań. Uczestnicy spotkań jednoznacznie opowiadają się za powstawaniem nowych miejsc zielonych, a także aprobują plany dotyczące np. powstania Parku Zachodniego i tężni na Ostrogu.

Przypominamy, że pomimo zakończonego cyklu spotkań w dzielnicach, każdy z mieszkańców może zgłosić się ze swoją sprawą do prezydenta w każdy wtorek od godziny 14:00 podczas przyjęcia stron w Urzędzie Miasta.

Badania Exit Poll

By zyskać szerszy obraz oczekiwań mieszkańców, wykorzystaliśmy realizowane w Raciborzu badania Exit Poll, które przeprowadzono przy okazji wyborów parlamentarnych. W badaniu przeprowadzonym 15 października przez Ogólnopolską Grupę Badawczą, prócz pytań o X postawiony na karcie do głosowania i ogólny pogląd na sytuację w kraju, zapytano raciborzan o sprawy lokalne.

Zebrane wyniki posłużą jako uzupełnienie informacji pozyskanych w trakcie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami. Prezydent dąży do tego, aby podejmowane przez Miasto Racibórz działania były w pełni zorientowane na realne potrzeby mieszkańców.

5 zdjęć

 

do góry