• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu PRD

Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu PRD

2004-06-29

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Robót Drogowych sp. z o.o. w Raciborzu ogłasza nabór na stanowisko Prezesa Zarządu PRD sp. z o.o. w Raciborzu

Od kandydata oczekujemy:
· wykształcenia wyższego
· doświadczenia na samodzielnych stanowiskach kierowniczych minimum 5 lat
· umiejętności organizatorskich i kierowniczych niezbędnych do zarządzania spółką w warunkach gospodarki rynkowej
· znajomości zagadnień ekonomiczno - finansowych, marketingowych oraz analizy strategicznej
· dobrego stanu zdrowia

Oferta powinna zawierać:
· list motywacyjny
· curriculum vitae
· kopie dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe
· zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania w/w stanowiska
· oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych
· oświadczenie o niekaralności

Oferty należy składać w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Racibórz, ul. Batorego 6, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00, w terminie do 5 lipca 2004 r w zaklejonych kopertach z napisem NABÓR. Złożone oferty nie będą zwracane.

Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o terminie której kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zygmunta Junki pod numerem telefonu 410 16 50.

do góry