30 Październik 2019
kategoria:
Straż Miejska
Strażnicy prowadzą kontrole spalania odpadów
Strażnicy prowadzą kontrole spalania odpadów

Październik to kolejny miesiąc wzmożonych czynności raciborskiej Straży Miejskiej w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Strażnicy realizują prewencyjne jak i interwencyjne kontrole nieruchomości pod kątem spalania pozostałości roślinnych, paliw zabronionych oraz innych odpadów.

Kontrole nasilone są w ramach występowania powiadomień o ryzyku występowania przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w ramach „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego”.


Od początku października przeprowadzono 48 kontroli instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów i paliw zabronionych w tym 25 w Raciborzu, 13 w Kornowacu i 10 w Krzyżanowicach oraz 268  kontroli w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych.

W ramach kontroli ujawniono:
1. przy ul. Zofii Nałkowskiej - spalanie w piecu węglowym aluminiowych opakowań po artykułach spożywczych – nałożono mandat karny,
2. przy ul. Kościuszki - spalanie w piecu kuchennym płyty meblowe - nałożono mandat karny,
3. przy ul. Głównej w gm. Krzyżanowice – spalanie opału zabronionego (muł) – nałożono mandat karny.


Natomiast przy ul. Rybnickiej, Floriana, Bogumińskiej, Bitwy Olzańskiej, Cecylii, Widokowej, Piaskowej, Placu Zofii Nałkowskiej, Piotrowskiej, Górnej, Kościelnej, Opawskiej, Jana, Pod Widokiem za spalanie pozostałości roślinnych – udzielono 7 pouczeń i nałożono 7 mandatów karnych na kwotę  650,00 zł.


Ponadto zgodnie z kompetencjami do Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego przekazano informacje o zgłoszeniach mieszkańców w temacie zadymiania na ul. Polnej i ul. Kolejowej, gdzie zadymianie generowane było przez podmioty działalności gospodarczej.

 /SM

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H