25 Październik 2017
kategoria:
Straż Miejska
 

Jeszcze w tym tygodniu ruszą dodatkowe kontrole strażników miejskich pod kątem spalania odpadów, w tym niedozwolonego flotu i mułu w paleniskach domowych Funkcjonariusze podczas patroli pieszych skontrolują każdą dzielnicę Raciborza, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów w których mieszkańcy prosili o interwencję z uwagi na niepokojący ich czarny, gryzący dym bądź drażniący zapach.

W Raciborzu jeszcze ok. 2000 domów ma stare, węglowe źródła ciepła. Proceder spalania w nich odpadów, to niestety wciąż spory problem. Straż Miejska co roku w okresie grzewczym prowadzi kontrole, nakłada kary upomnienia i mandaty jednocześnie informując o szkodliwości spalania odpadów.

Przypominamy, że Straż Miejska upoważniona jest do wykonywania funkcji kontrolnych na terenie nieruchomości, w których korzysta się z ogrzewania ze spalania paliw stałych. Funkcjonariusze Straży Miejskiej mają w szczególności prawo do :

  • wstępu na teren nieruchomości,
  • przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
  • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  • żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli

W tym roku w związku z wejściem w życie przepisów Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. popularnie zwanej antysmogową, kontrole przeprowadzane są także pod kątem wykorzystywania niedozwolonych po 1 września mułów i flotokoncentratów do ogrzewania domów. Na chwilę obecną strażnicy miejscy nie posiadają uprawnień do nakładania mandatów za spalanie paliw niedozwolonych, mogą natomiast sprawę przekazać Policji lub skierować wniosek o ukaranie do Sądu.

Każda przeprowadzona kontrola to rodzaj akcji informacyjnej, której celem jest wyrobienie dobrego nawyku nie spalania odpadów i przekonanie do zmiany systemu ogrzewania na bardziej ekologiczne, dotowane przez Miasto Racibórz.

Patrole straży miejskiej będą pojawiać się na ulicach Raciborza szczególnie w godzinach popołudniowych. W razie potrzeby towarzyszyć będą im pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska udzielający instruktażu prawidłowego sposobu rozpalania. W listopadzie ruszy też dodatkowa akcja informacyjna dla mieszkańców. Do właścicieli domów jednorodzinnych trafią ulotki zwierające podstawowe informacje dotyczące zmian jakie niosą za sobą przepisy Uchwały Antysmogowej oraz sposobów jej respektowania w Raciborzu.

Jednocześnie przypominamy, że udaremnianie lub utrudnianie wykonywania czynności służbowej osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska podlega zgodnie z art. 225§1 kodeksu karnego karze pozbawienia wolności do lat 3.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H