• Język migowy
  • BIP

ul. Londzina nr 49

Położenie

Nieruchomość zabudowana położona w Raciborzu przy ul. Londzina nr 49

Dane podstawowe

Częścią składową nieruchomości jest wybudowany w roku 1880 budynek dwukondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, o łącznej powierzchni 541,39 m2. Znajdują się w nim 4 lokale pozostające pustostanami: trzy lokale użytkowe i jeden lokal mieszkalny oraz dobudówka (wyłączona z eksploatacji). Obiekt wykonany jest w konstrukcji murowanej, ze stropami drewnianymi, kryty blachodachówką. Stolarka okienna jest wykonana z PCV i drewniana, stolarka drzwiowa - drewniana. W większej części kondygnacji piwnicznej zalega gruz. Na terenie nieruchomości zlokalizowane jest pomieszczenie gospodarcze (kwalifikujące się do rozbiórki). Nieruchomość nie posiada ogrodzenia, znajduje się w zabudowie zwartej, w bezpośrednim otoczeniu zabudowy
wielorodzinnej z lokalami użytkowymi na parterze. Dojazd do budynku zapewniony jest od strony ulicy Londzina oraz od zaplecza, gdzie zabezpieczony jest służebnością gruntową, szczegółowo opisaną w dziale I-Sp księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.
Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie piecowe, etażowe gazowe, lokale na parterze nie posiadają ogrzewania.
Ogólny stan techniczny zabudowań określa się jako zły.
Budynek oznaczony adresowo ul. Londzina 49 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. Nabywca nieruchomości odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych
niezbędnych do realizacji planowanego zagospodarowania nieruchomości, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Oznaczenia geodezyjne

Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona ewidencyjnie: nr 5140/11 i nr 5143/11 k.m. 4 obręb Racibórz o powierzchni łącznej 0,0442 ha

Plan zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Śródmieście, zatwierdzonego Uchwałą XLIII/651/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 maja 2006 r.
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 28 sierpnia 2006 r. Nr 103, poz. 2899) oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych przy ul. Cecylii w jednostce strukturalnej Ostróg, przy ul. 1 Maja w jednostce strukturalnej Płonia, przy ul. ks. Londzina w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu, zatwierdzonego Uchwałą VII/72/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 maja 2015r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015r. poz. 3064 z dnia 8 czerwca 2015r.),nieruchomość zlokalizowana jest na terenach oznaczonych symbolami:
- działka nr 5140/11
H3/1MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
- działka nr 5143/11
H1MW - tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej (60,1% działki)
H3/1MW - tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej (39,9% działki).
Na działkach wrysowano:
1) strefę ochrony konserwatorskiej „A”;
2) pierzeje eksponowane o istotnym, kompozycyjnym znaczeniu - dotyczy działki nr 5143/11;
3) strefę przestrzeni publicznej - dotyczy działki nr 5143/11

Numer księgi wieczystej

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr GL1R/00039492/4 na własność Gminy Miasta Racibórz.

Forma zbycia

Trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Cena wywoławcza

700000.00

Wadium

70000.00

Termin przetargu

2023-11-07

Miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się 7 listopada 2023 r. o godzinie 11.00, w sali nr 125 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.
Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 70 000 zł, na konto bankowe Nr 97 1050 1070 1000 0004 0003 3544 ING Bank Śląski S.A., z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej w dniu 31 października 2023 r.

Miejsce publikacji ogłoszenia

Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości.

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 216 (II piętro), tel. 32 755 07 41

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia o przetargach
jpg 2023-05-31 Londzina.jpg
ilość pobrań: 29
Londzina.jpg 2.75MB zobacz
pdf 2023-09-06 ogłoszenie III Londzina 49.pdf
ilość pobrań: 13
ogłoszenie III Londzina 49.pdf 731.3KB zobacz

 

do góry