Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Ważne telefony

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

tel.: +48 32 415 30 89

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

tel.: 991, +48 32 773 42 16

POGOTOWIE GAZOWE

tel.: 992, +48 32 415 47 79, +48 32 415 47 56

POGOTOWIE RATUNKOWE

tel.: 999, +48 32 415 47 77

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE

tel.: +48 32 415 30 33, +48 32 415 28 91, +48 32 415 26 70

POGOTOWIE TECHNICZNE MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW

tel.: +48 32 415 46 96, +48 609 234 484

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel.: +48 32 412 06 02, +48 32 412 06 03, +48 604 284 392

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

ul. Bosacka 42
tel.: 997, +48 32 459 42 00

KOMENDA POWIATOWA STRAŻY POŻARNEJ

ul. Reymonta 8
tel.: 998, +48 32 415 21 07

STRAŻ MIEJSKA

ul. Króla Stefana Batorego 6
tel.: 986, +48 32 75 50 606

Numer jest dostępny tylko za pośrednictwem operatorów komórkowych. Połączenie jest bezpłatne. Numer jest aktywny w godzinach pracy Straży Miejskiej tj.od poniedziałku do soboty w godz. od 7:00 do 22:00 z wyłączeniem dni świątecznych.

BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel.: +48 32 75 50 691, +48 32 75 50 778
fax +48 32 75 50 664
tel. alarmowy: +48 32 755 22 22

INFORMACJA O NUMERACH MIEJSCOWYCH

tel.: 118913

BIURO NUMERÓW MIĘDZYNARODOWYCH

tel.: 118912

INFORMACJA KOLEJOWA

PKP Intercity

Przewozy Regionalne

Koleje Śląskie

INFORMACJA PKS

tel.: +48 32 415 32 57, +48 32 415 33 80, +415 48 07

INFORMACJA PKM

tel.: +48 32 415 51 25

INFORMACJA LOT

tel.: 0801 703 703 (w PL, EN), +48 22 577 99 52 (wszystkie kraje z tel. stac. i kom.)

do góry