• Język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Nabór wniosków do Inicjatywy Lokalnej 2024 trwa

Nabór wniosków do Inicjatywy Lokalnej 2024 trwa

2024-01-09

Mieszkańcy Raciborza mogą już składać wnioski do Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Racibórz w ramach Inicjatywy Lokalnej 2024. Nabór potrwa do 30 stycznia 2024 r.

Inicjatywa Lokalna to forma współpracy Miasta Racibórz z mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

W ramach Inicjatywy Lokalnej mieszkańcy Miasta Racibórz (bezpośrednio, za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do Urzędu Miasta Racibórz, m.in. w zakresie:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych np. budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność Miasta Racibórz, a także budynki i obiekty małej architektury,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • działalności charytatywnej,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalności w sferze kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa narodowego,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • rewitalizacja.

W tegorocznej edycji szczególnie premiowane będą rozwiązania proekologiczne. W ramach zespołu ds. zrównoważonego rozwoju, powołanego przez Prezydenta Miasta Racibórz zostały wypracowane nowe kryteria, które koncentrują się w dużej mierze na zwiększeniu ilości zieleni w mieście — ma to na celu stworzenie bardziej ekologicznego środowiska, sprzyjającego poprawie jakości życia mieszkańców oraz promowanie zrównoważonego rozwoju miasta.

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem opracowanym przez ww. zespół, który szczegółowo opisuje możliwe do zastosowania rozwiązania wraz z przykładami.

Wkład własny w Inicjatywę Lokalną musi wynosić min. 25% całej wartości zadania i może on mieć następujące formy:

 • praca społeczna,
 • wkład rzeczowy,
 • wkład finansowy.

Więcej informacji o inicjatywie lokalnej można znaleźć TUTAJ.

Poniżej w załączniku udostępniamy do pobrania aktualny informator.

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2024-01-09 Informator.pdf
ilość pobrań: 44
Informator.pdf 4.86MB zobacz

do góry