Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna

Raciborska Inicjatywa Lokalna rozstrzygnięta!

Inicjatywa Lokalna, podobnie jak Budżet Obywatelski to narzędzie w rękach mieszkańców, które umożliwia wzięcie odpowiedzialności za miejskie środki i realizację pomysłów na miasto i na otoczenie wokół siebie przez mieszkańców.

W 2024 r. do Wydziału Rozwoju wpłynęło 31 wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, z czego 25 wniosków zostało pomyślnie zakwalifikowanych do realizacji.

Miasto Racibórz na realizację zadań przeznaczy 368.712,00 zł.

Poniżej przedstawiamy wykaz inicjatyw lokalnych, które będą realizowane w 2024 r.:

1. Wiata ekologiczna - eko zakątek
2. Naprawa Wieży Bramnej w Średniowiecznym Grodzie
3. Letnie koncerty w Zaczarowanym Ogrodzie
4. Poprawny Ratownik - Dziecko też może uratować życie
5. Remont szatni Przedszkola nr 9
6. Ogródek ze smakiem
7. Wymiana piaskownicy na placu zabaw przy ZSP3, utworzenie rabaty
8. Stawiamy na rozwój najmłodszych
9. Zawody tańca breaking
10. Bezpieczne przedszkole przy Mysłowickiej
11. Taneczne zakończenie roku
12. Zielona klasa Piętnastki
13. Zadaszenie nad tarasem Przedszkola - miejscem integracji mieszkańców Raciborza
14. VII Raciborska Giełda Talentów
15. Rewitalizacja strefy relaksu na Srebrnej
16. Wyposażenie świetlicy w nowe stoły i krzesła
17. Dbamy o przyrodę i szanujemy powierzony sprzęt
18. XVII RC AirShow w Raciborzu
19. V Raciborski Festiwal Gamingowy
20. Ruch to zdrowie
21. Bezpieczny plac zabaw
22. Amatorski kącik szachowy oraz wzbogacenie terenów zielonych wokół ZSP nr 1 w Raciborzu o nowe nasadzenia
23. Ekoludki zakładają dziki zakątek w swoim ogrodzie
24. Bezpieczny plac zabaw
25. Mikołajki na Ostrogu

Dobre zmiany!

Obserwujemy rosnące zainteresowanie skupieniem uwagi na aspekcie ekologicznym i zielonych przestrzeniach miejskich. Z tego powodu w ramach inicjatywy lokalnej wprowadziliśmy nowe kryteria, które koncentrują się na zwiększeniu ilości zieleni w mieście. Naszym celem jest stworzenie bardziej ekologicznego i przyjaznego środowiska, poprawiając jakość życia mieszkańców oraz promując zrównoważony rozwój miasta.

Najbardziej korzystne nasadzenia w przestrzeni miejskiej to nasadzenia zróżnicowane, składające się przede wszystkim z roślin rodzimych, roślin miododajnych oraz drzew.

 • Rośliny rodzime to takie, które naturalnie rosną na terenie Polski i z jej flory się wywodzą, np. chaber łąkowy, pierwiosnek wyniosły, ślaz dziki, driakiew żółtawa, żmijowiec zwyczajny, kokorycz pełna czy też krzewy takie jak np. głogi, porzeczki, bez czarny, dereń świdwa,
 • Rośliny miododajne to te, które kwitnąc zapewniają pyłek i nektar dla owadów zapylających.
 • Drzewa, za które można uzyskać najwięcej punktów, to te rodzime, czyli np. wierzby, brzoza brodawkowata, grab pospolity, lipa drobnolistna i szerokolistna czy też klon polny i pospolity.
 • Łąka kwietna jest dobrym rozwiązaniem jeśli chodzi o modernizację istniejącego terenu, ponieważ, w przeciwieństwie do trawnika, nie wymaga częstej pielęgnacji a także jest pożytkiem dla owadów i wielu innych grup zwierząt. Warto jednak wybrać na nią miejsce, które nie służy w całości komunikacji (lub zaznaczyć szlak komunikacyjny w łące).
 • Ogród deszczowy służy magazynowaniu wody deszczowej. Poza odciążeniem kanalizacji deszczowej, rośliny porastające ogród deszczowy mają zdolność oczyszczania wody spływającej a także zatrzymywania jej w danym terenie (co m.in. zapobiega podtopieniom). Można również zaprojektować rozwiązanie, w którym zgromadzoną deszczówkę można w późniejszym czasie wykorzystać do podlewania roślin.

Jak zrobić ogród deszczowy.

Poniżej załączony wykaz roślin preferowanych w projektach inicjatywy lokalnej.

Macie swoje pomysły? Śmiało!

Co to jest inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna to forma realizacji zadań publicznych realizowanych przez Miasto Racibórz w zakresie jego zadań własnych we współpracy z mieszkańcami. Celem inicjatywy lokalnej jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w rozwiązywaniu konkretnych problemów zidentyfikowanych przez mieszkańców Miasta Racibórz.

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy Miasta Racibórz (bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do Urzędu Miasta Racibórz, m.in. w zakresie:

 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • rewitalizacji.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami zawartymi w poniższej tabeli oraz do składania wniosków.

Wnioski powinny być składane do dnia 30 stycznia, danego roku kalendarzowego. Po ocenie i akceptacji Prezydenta realizowane będą kolejno, zaczynając od wniosków, które otrzymały największą liczbę punktów, do wysokości środków przyznanych na inicjatywy lokalne w budżecie Miasta Racibórz na dany rok. W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków otrzyma tę samą liczbę punktów, w pierwszej kolejności będzie realizowany ten, który ma wcześniejszą datę wpływu do Urzędu. W przypadku niewykorzystania wszystkich środków przyznanych na inicjatywy lokalne w budżecie Miasta, wnioski złożone po 31 stycznia, po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta, będą realizowane wg kolejności złożenia.

 Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej (klik)

Rozmieszczenie zrealizowanych zadań na mapie w Elektronicznym Systemie informacji Miejskiej (klik)

Kategoria: Inicjatywa lokalna [12]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-01-10 Informator.pdf
ilość pobrań: 133
Informator.pdf 4.86MB zobacz
pdf 2023-01-03 Inicjatywa lokalna - ulotka
ilość pobrań: 759
Inicjatywa lokalna - ulotka 858.69KB zobacz
docx 2024-01-17 Karta pracy.docx
ilość pobrań: 58
Karta pracy.docx 17.08KB -
doc 2023-01-27 Pełnomocnictwo
ilość pobrań: 1142
Pełnomocnictwo 51.5KB -
doc 2024-01-17 Sprawozdanie z realizacji zadania.doc
ilość pobrań: 44
Sprawozdanie z realizacji zadania.doc 29.5KB -
pdf 2019-02-18 Uchwała nr II/15/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
ilość pobrań: 711
Uchwała nr II/15/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 267.32KB zobacz
pdf 2023-11-28 Uchwała nr LXVI/933/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
ilość pobrań: 103
Uchwała nr LXVI/933/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 1.6MB zobacz
pdf 2021-12-30 Uchwała Nr XXXVII/535/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publ
ilość pobrań: 252
Uchwała Nr XXXVII/535/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publ 247.57KB zobacz
pdf 2021-01-05 Ustawa o działalności pożytku publicznego.pdf
ilość pobrań: 248
Ustawa o działalności pożytku publicznego.pdf 746.91KB zobacz
doc 2023-12-28 Wniosek
ilość pobrań: 1375
Wniosek 94.5KB -
pdf 2021-12-30 Wykaz roślin preferowanych w projektach inicjatywy lokalnej
ilość pobrań: 271
Wykaz roślin preferowanych w projektach inicjatywy lokalnej 34.56KB zobacz
pdf 2019-01-23 Zarządzenie w sprawie realizacji wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej.
ilość pobrań: 702
Zarządzenie w sprawie realizacji wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej. 135.9KB zobacz
do góry