Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Prezydent spotkał się z mieszkańcami Miedoni i Sudołu

Prezydent spotkał się z mieszkańcami Miedoni i Sudołu

2023-10-26

Dwa pierwsze spotkania Prezydenta Miasta Racibórz z mieszkańcami poszczególnych dzielnic już za nami. Raciborzanie poznali aktualnie prowadzone przez miasto działania, oraz wnieśli swoje spostrzeżenia i propozycje dotyczące przyszłych przedsięwzięć. Głównymi tematami rozmów w Miedoni i Sudole były kwestie drogowe.

23 i 24 października odbyły się dwa z cyklu dwunastu spotkań prezydenta Dariusz Polowego z mieszkańcami raciborskich dzielnic. Włodarz miasta podkreślił, że choć formalnie Racibórz nie jest podzielony na dzielnice, to jednak zwyczajowo przyjmuje się nieoficjalny podział, a sami mieszkańcy czują się związani ze swoją dzielnicą. Zauważył, że przez tę więź realizuje się także więź z całym miastem i troska o jego sprawy. Świadczy o tym obecność na dorocznych spotkaniach.

Oba spotkania odbyły się w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia. Rozmowy były prowadzone w duchu zdrowej dyskusji, gdzie każda ze stron wykazywała się dużą dozą wyrozumiałości i dobrej woli.

Zdecydowaną większość czasu poświęcono tematom drogowym. W Miedoni mieszkańcy ulicy Górnośląskiej zgłaszali regularnie pogarszający się stan nawierzchni drogi, pomimo jej cyklicznych remontów. Zwracano również uwagę na utwardzenie części jednego z dojazdów do pól, tak by wyjeżdżający z pola sprzęt rolniczy nie zostawiał brudu na głównych ulicach. Z innych tematów poruszono również kwestie postawienia tabliczki z adresem domu jednej z mieszkanek, by ułatwić przyjazd karetek pogotowia ratunkowego, oraz zrealizowania projektu wiaty na terenie po dawnej szkole.

Na spotkaniu w Sudole poruszono natomiast kwestię obwodnicy. Mieszkańcy zwrócili uwagę, że korzystnie dla nich byłoby wybudowanie tej drogi wzdłuż śladu Psiny, natomiast, jak zauważył v-ce prezydent Dominik Konieczny, wiązałoby się to z doprowadzeniem kilkuset dodatkowych metrów obwodnicy, czego zasadność może zakwestionować projektant i inwestor. Spotkanie mieszkańców z projektantem ma zostać w najbliższym czasie zorganizowane. Z innych problemów zgłaszanych przez mieszkańców warto wspomnieć między innymi o potrzebie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Hulczyńskiej, budowę chodnika wzdłuż tej ulicy, czy potrzebę remontu szkoły. Podczas tego spotkania mieszkańcy wyrazili wdzięczność za prace mające na celu przywrócenie zabytkowego spichlerza do stanu „cieszącego oko”. Pochwalono się także faktem, że procesja konna w Sudole została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jak podsumował jeden z mieszkańców „Możemy się pochwalić, że jesteśmy na jednej liście z Lajkonikiem i Oscypkiem”.

Ciekawość mieszkańców obu dzielnic wzbudził również temat planowanej bezpłatnej komunikacji miejskiej. Inicjatywa ta spotkała się z jednoznaczną aprobatą ze strony raciborzan.

Z każdego ze spotkań spisywany jest protokół, w którym zapisywane są wszystkie uwagi wniesione przez przybyłych mieszkańców celem ich późniejszej analizy i podjęcia odpowiednich działań. Dokument ten jest odczytywany przy okazji spotkań w kolejnym roku, a każdy z punktów jest omawiany i przedstawione są działania podjęte w danej kwestii.

Kolejne spotkanie już dziś o 17:00 w Szkole Podstawowej w Studziennej.

6 zdjęć

Prezydent spotkał się z mieszkańcami Miedoni i Sudołu

6 zdjęć
do góry