• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Rusza nabór na stypendium sportowe Prezydenta Raciborza

Rusza nabór na stypendium sportowe Prezydenta Raciborza

2023-11-30

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na rok 2024 w terminie od 1 do 20 grudnia 2023 r. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Racibórz.
O stypendium sportowe mogą się ubiegać sportowcy, mieszkańcy Raciborza, którzy odnieśli sukces sportowy w 2023 r. i spełniają warunki zawarte w Regulaminie określającym szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych finansowanych z budżetu Miasta Racibórz oraz ich rodzaje i wysokość uchwalonego Uchwałą Nr LVII/827/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie stypendiów sportowych.
Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2663/2023 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego.

W tym roku stypendia sportowe otrzymało 30 sportowców.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie https://tiny.pl/cxpj7 lub w Wydziale Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu Urzędu Miasta Racibórz pok. 312, tel. (32) 755 06 94.

do góry