Strona główna Invest in Raciborz Aktualności gospodarcze
18 Czerwiec 2019
kategoria:
Aktualności Gospodarcze
 

 

Urząd Miasta Racibórz ogłosił postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa układu drogowego przy ul. Chorwackiej – bis w Raciborzu”,


Zakres opracowania dokumentacji  projektowo – kosztorysowej będzie składał się z dwóch etapów:

Etap I

-  wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń w terenie,
- opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania pasa  drogowego z uwzględnieniem lokalizacji następujących sieci uzbrojenia podziemnego: energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i teletechnicznej oraz koncepcją tymczasowego utwardzenia terenu pełniącego funkcję drogi dojazdowej do posesji i drogi technologicznej dla wykonania uzbrojenia podziemnego,
- uzgodnienie koncepcji lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego z ich właścicielami.

Etap II

- wykonanie rozpoznania warunków gruntowo-wodnych poprzez wykonanie minimum 3 odwiertów,
- projekt budowlano i wykonawczy (drogowy i oświetlenia ) w oparciu o opracowaną koncepcję na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych wg rozwiązania opracowanego w I etapie i zatwierdzonego przez Zamawiającego,
- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót uwzględniający w trakcie robót dostęp mieszkańcom do posesji,
- projekt docelowej organizacji ruchu,
- przedmiary robót (drogowych i oświetlenia ulicznego),
- kosztorysy inwestorskie (jw.),

Przystępując do postępowania przetargowego należy uzyskać niezbędne opinie i decyzje wymagane do realizacji inwestycji drogowej.

Tereny których dotyczy ww. postępowanie przetargowe oznaczone są na mapie kolorem czerwonym.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty które należy złożyć dostępne są na stronie:
https://www.bipraciborz.pl/strona_280_1451292531185?komunikat=21430115

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H