Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Stawki podatkowe

Podatek od nieruchomości

Lokalne stawki podatku od nieruchomości na rok 2024 w Raciborzu są następujące:

L.p.

Kwalifikacja

Stawka w 2024 roku

1.

Budynki mieszkalne.

0,94 zł/m kw.

2.

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

33,10 zł/m kw.

3.

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym.

15,50 zł/m kw.

4.

Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

6,76 zł/m kw.

5.

Budynki przeznaczone pod garaże, garaże wolnostojące oraz garaże w budynkach.

11,17 zł/m kw.

6.

Pozostałe budynki (w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego)

11,17 zł/m kw.

- W przypadku budynków gospodarczych lub ich części: 5,86 zł/m kw.

7.

Budowle.

2% wartości

Grunty

8.

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

1,34 zł /m kw.

9.

Pod wodami powierzchniowymi.

6,12 zł /ha

10.

Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.

0,56 zł /m kw.

11.

Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji.

4,04 zł/m kw.

Treść Uchwały Rady Miasta Racibórz Nr LXV/907/2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2024 roku dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod linkiem:
https://www.bipraciborz.pl/res/serwisy/pliki/33666252?version=1.0

 

Podatek od środków transportowych

Lokalne stawki podatku od środków transportowych określa Uchwała nr L/723/2022 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 23 listopada 2022 r. Jej treść dostępna jest pod linkiem: https://www.bipraciborz.pl/res/serwisy/pliki/31276436?version=1.0

Podatek rolny

Stawki podatku rolnego na rok 2024 wynoszą:

  • dla gospodarstw rolnych 224,075 zł/ha przeliczeniowy,
  • dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego 448,15 zł/ha fizyczny.

Wzór deklaracji na podatek rolny można pobrać tutaj: https://www.bipraciborz.pl/bipkod/12697974

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego na 2024 rok wynosi:

  • Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pozostają zwolnione z podatku
  • Lasy liczące do 40 lat, pozostają zwolnione z podatku
  • Lasy liczące powyżej 40 lat - 72,0346 zł/ha
  • Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50% i wynosi 36,0173 zł/ha.

Wzór deklaracji na podatek leśny oraz informacji o lasach stanowiących własność osób fizycznych można pobrać tutaj: https://www.bipraciborz.pl/bipkod/12698135

Zaktualizowano: 2024-23-04

do góry