Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Mediacje w praktyce. Jak łatwiej rozwiązywać konflikty?

Mediacje w praktyce. Jak łatwiej rozwiązywać konflikty?

2021-10-26
 

21 października z inicjatywy Sądu Rejonowego w Raciborzu w raciborskiej bibliotece odbyły się „Symulacje mediacji w sprawach o mobbing w pracy oraz stalking między byłymi partnerami”. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji.

Uczestników spotkania przywitała Prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu Marzena Korzonek oraz Dyrektor raciborskiej biblioteki Małgorzata Szczygielska. We wstępie przedstawiono ogólne założenia mediacji, zalety oraz sytuacje w których jej wykorzystanie jest najbardziej praktyczne i pożądane. Niestety, pomimo niezaprzeczalnych korzyści dla stron konfliktu, nadal niewiele osób decyduje się na taką formę wypracowywania ugody. Dlatego, obchodzony również w Raciborzu Międzynarodowy Dzień Mediacji miał za zadanie przybliżyć temat szerszej społeczności.

W spotkaniu zorganizowanym w raciborskiej bibliotece udział wzięli wykwalifikowani mediatorzy, którzy na żywo odegrali scenki ilustrujące przykładowe sytuacje mediacyjne. Pierwsza symulacja dotyczyła sprawy o stalking między byłymi partnerami. Trudna i emocjonalna sytuacja wyjściowa została przez doświadczonego mediatora doprowadzona do wyjaśnienia i ugody. Zaproszeni mediatorzy odpowiedzieli też na wszystkie zadane pytania i uzupełnili sytuację obszernym komentarzem. W drugiej części, poruszono temat mobbingu w pracy. Również w tym przypadku mediatorzy wyjaśnili na przykładzie możliwości doprowadzenia skonfliktowanych stron do kompromisu i ugody.  

Dzięki obecności profesjonalnych mediatorów, uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć na własne oczy jak przebiega mediacja, jaki jest jej praktyczny sens i największe zalety. Organizatorzy dostarczyli też zebranym merytorycznej wiedzy oraz informacji dotyczących sposobów zgłaszania spraw i ich przebiegu, a także przekazali wykaz mediatorów na terenie Raciborza i okolic.

Co to jest mediacja?

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Informacje dotyczące mediacji, odpowiednich wniosków oraz harmonogramu pracy mediatorów w Sądzie Rejonowym w Raciborzu można uzyskać na stronie internetowej sądu pod linkiem:

https://www.raciborz.sr.gov.pl/index.php?id=987

Spotkanie zorganizowano w ramach współpracy Sądu Rejonowego w Raciborzu z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. Ryszarda Kincla w Raciborzu.

do góry