Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Wykorzystać szansę – konsultacje w sprawie udziału (..)

Wykorzystać szansę – konsultacje w sprawie udziału raciborskich firm w odbudowie Ukrainy

2023-09-20

Wspieranie firm w opracowaniu planów działań na rynku ukraińskim w kontekście odbudowy kraju po konflikcie, było celem przeprowadzonych wczoraj konsultacji z przedsiębiorstwami z Raciborza i okolic. Spotkanie dla firm, które wyraziły zainteresowanie uczestnictwem w procesie odbudowy Ukrainy, zostało zorganizowane przez Miasto Racibórz we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. W wydarzeniu udział wzięło około 10 lokalnych przedsiębiorstw.

Podczas konsultacji, uczestnicy mieli okazję przeprowadzić rozmowy indywidualne z ekspertami reprezentującymi Biuro Obsługi Pełnomocnika, Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Szeroka wiedza i doświadczenie ekspertów w zakresie wspierania przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych pozwoliło na kompleksowe przedstawienie i omówienie tematu, każdej firmie z osobna.

Zrozumieć problem

Rozmowy skupiały się na planach przedsiębiorstw dotyczących działalności na rynku ukraińskim zarówno w obecnej chwili, jak i w okresie powojennej odbudowy. Zaproszeni eksperci odpowiadali na pytania i udzielali cennych wskazówek. Ponadto kierowali uczestników do odpowiednich programów wsparcia oraz gromadzili uwagi dotyczące trudności, z którymi firmy już działające na Ukrainie spotykają się na swojej drodze.

Rozmowy przebiegały w swobodnej i kameralnej atmosferze, co sprzyjało otwartej rozmowie. Spotkania przy stoliku z poszczególnymi firmami trwały około 15 minut, co pozwoliło na konkretne i skoncentrowane omówienie kwestii związanych z planami biznesowymi za naszą wschodnią granicą.

Z korzyścią dla każdej ze stron

Nadrzędnym celem konsultacji było zebranie obszarów problemowych i potrzeb współpracy z Ukrainą, które zostaną uwzględnione w Białej Księdze. Dokument ten jest przygotowywany przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej i będzie przekazany stronie ukraińskiej do realizacji. W ten sposób polskie firmy mają możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie odbudowy Ukrainy i wspierania rozwoju tego ważnego geopolitycznie regionu.

W spotkaniu uczestniczyli również Dariusz Polowy — Prezydent Raciborza, Marcin Chruściel — Dyrektor Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, oraz wiceminister Paweł Jabłoński z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podkreślali oni to, że przed polskimi firmami pojawia się szansa, której nie można przegapić, a spotkanie takie jak to, jest dowodem na to, że chcemy z tej szansy skorzystać.

Konsultacje z firmami były ważnym krokiem w kierunku budowania współpracy międzynarodowej i pomocy Ukrainie w jej trudnym okresie odbudowy. Urząd Miasta Racibórz od lat wspiera inicjatywy, które mają na celu rozwijanie relacji gospodarczych i międzynarodowej współpracy na każdym jej polu.

20 zdjęć

Wykorzystać szansę – konsultacje w sprawie udziału raciborskich firm w odbudowie Ukrainy

 

do góry