12 Sierpień 2021
kategoria:
Aktualności Strategia
 

 

Prezydent Miasta Racibórz
działając na podstawie zapisów art. 6. Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.) z dniem 12 sierpnia 2021 r. ogłasza konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju miasta Racibórz do roku 2030”.
Proces strategiczny prowadzony w Raciborzu miał charakter partycypacyjny. Postanowienia prezentowanego projektu wypracowywano w dialogu z mieszkańcami i innymi grupami zaangażowanymi w rozwój miasta, podczas spotkań i sesji warsztatowych. Wykorzystano również wyniki badań opinii mieszkańców oraz wnioski z analizy danych statystycznych. Zagadnienia wdrożeniowe dotyczące monitorowania postępów strategii, dokonywania oceny ryzyka oraz wskazania źródeł finansowania sformułowano wewnętrznie w zespole Urzędu Miasta.
Do udziału w niniejszych konsultacjach w szczególny sposób zaproszeni są mieszkańcy miasta, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy, władze sąsiednich gmin, Zarząd Powiatu Raciborskiego, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Zarząd Województwa Śląskiego oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach.
Przyjęcie dokumentu przez Radę Miasta planowane jest na IV kwartał br. po opracowaniu i skonsultowaniu prognozy oddziaływania na środowisko oraz wykonaniu ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji projektu Strategii.
Uwagi do projektu Strategii prosimy przesyłać do Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Racibórz do 15 września 2021 r. w wersji edytowalnej, wyłącznie na załączonym formularzu elektronicznym, na adres e-mail: Uwagi przesłane po wskazanym terminie nie zostaną rozpatrzone.
Organem właściwym do rozpatrywania składanych uwag i propozycji jest Prezydent Miasta Racibórz.
Projekt „Strategii rozwoju miasta Racibórz do roku 2030” oraz formularz do przesyłania uwag są dostępne TUTAJ


Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H