Prace nad strategią Raciborza zaplanowano na 2021 rok

  • Pierwsza połowa roku poświęcona będzie zebraniu opinii mieszkańców oraz licznych grup społecznych i środowisk, a po zestawieniu ich z innymi informacjami diagnostycznymi – stworzeniu założeń strategii. W tym celu organizowane będą liczne warsztaty i spotkania. Przeprowadzone będzie również badanie ankietowe.

  • Druga połowa roku poświęcona zostanie konsultacjom z: gminami sąsiednimi, regionem oraz urzędami państwowymi. Przeprowadzone zostaną również konsultacje społeczne – podczas których każdy będzie mógł wnieść swoje rekomendacje do projektu dokumentu. Równolegle będzie realizowana ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko.

  • U  progu zimy skonsultowana strategia będzie przedmiotem obrad Rady Miasta Raciborza.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H