Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Środki pozabudżetowe/Horyzont 2020 - Europejski Instrument Miejski

Horyzont 2020 - Europejski Instrument Miejski

EUCF
Horizon 2020 programme

Optymalizacja wydatków energetycznych Gminy Racibórz z udziałem potencjału ludzkiego w gospodarce o obiegu zamkniętym

Przedmiotem projektu jest opracowanie koncepcji inwestycyjnej wspierającej realizację działań w obszarze zrównoważonej energii, w tym redukcji emisji CO2.

W celu skutecznej realizacji zaplanowanych działań, dokumentacja projektu koncepcyjnego obejmie:

  • innowacyjną infrastrukturę energetyczną;

  • inteligentne sieci;

  • wielkoskalowe OZE;

  • system wsparcia narzędzi informatycznych;

  • budynki użyteczności publicznej;

  • strategię kampanii informacyjnej dla interesariuszy.

Okres realizacji: 02.2023 – 02.2024

Dofinansowanie: grant 100% - 60 tys. EUR.

Projekt dofinansowany jest w ramach European City Facility (EUCF), czyli Europejskiego Instrumentu Miejskiego, którego głównym celem jest wsparcie samorządów w przygotowaniu i realizacji ambitnych projektów wpisujących się w cele energetyczno-klimatyczne.

Europejski Instrument Miejski ma na celu dostarczenie miastom praktycznej wiedzy technicznej i finansowej, inspirowanej najlepszymi praktykami europejskimi, w celu pobudzenia inwestycji publicznych i prywatnych, budowanie kompetencji urzędników w opracowywaniu nowych projektów i zapewnienie im narzędzi oraz możliwości tworzenia sieci kontaktów i transferu wiedzy, ułatwienie dostępu, zwłaszcza małym i średnim gminom, do finansowania prywatnego oraz finansowania ze środków UE.

do góry