Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

MALUCH+ 2021

 

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - MALUCH+ 2021

Tytuł projektu: Budowa Żłobka Miejskiego w Raciborzu przy ul. Bielskiej

Dofinansowanie: 3 300 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 286 516,18 zł

W marcu 2021 r. Miasto Racibórz  podpisało umowę z Wojewodą Śląskim na realizację projektu dofinansowanego z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

Projekt polega na budowie budynku na potrzeby żłobka przy ul. Bielskiej w Raciborzu - Ostrogu.  Ponadto w projekcie zaplanowano również przeprowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy budynku.

W wybudowanym budynku powstanie dodatkowych ponad 100 miejsc dla dzieci, których rodzice/opiekunowie powracają na rynek pracy. Powrót do pracy w sposób bezpośredni przyczyni się do zwiększenia aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców Raciborza.

Celem realizowanych działań jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

 

do góry