Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Akcja "Znicz"

2004-10-28

Dzień "Wszystkich Świętych" to okres wzmożonego ruchu pieszych oraz pojazdów w okolicach cmentarzy. W czasie tym następuje większa ilość zdarzeń drogowych typu potrąceń , kolizji oraz wypadków. Większe skupisko ludzi i samochodów to okazja do kradzieży oraz rozbojów. Aby temu przeciwdziałać i zmniejszyć skutki czynów przestępczych oraz wykroczeń raciborska Straż Miejska wprowadza akcje prewencyjną pod nazwą "Znicz", której celem są:
- patrole prewencyjne w okolicach cmentarzy pod katem dewastacji i niszczenia mienia
- patrole przyległych parkingów pod kątem uszkodzeń i kradzieży pojazdów
- patrole parkingów i przyległych do cmentarza ulic pod kątem prawidłowego parkowania i nie tarasowania przejazdu
- patrole w okolicach cmentarzy w celu zapewnienia bezpiecznego poruszania się odwiedzających cmentarze.

Akcja rozpoczyna się 25.10.2004, a zakończy się 03.11.2004r. W dniach 31.października i 01 listopada w czasie największego ruchu akcja koordynowana będzie przez Policję. W tym czasie strażnicy miejscy pełnić będą służbę z funkcjonariuszami policji bezpośrednio przy cmentarzach.

do góry