• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Dotacja do fotowoltaiki. Jak? gdzie? ile?

Dotacja do fotowoltaiki. Jak? gdzie? ile?

2022-08-11

Dotacja do fotowoltaiki. Poznaj możliwości. żródło:gov.pl

W związku z bardzo dużą ilością zapytań mieszkańców Raciborza zainteresowanych uzyskaniem dotacji do fotowoltaiki poniżej garść informacji: jak? gdzie? i ile?

15 kwietnia nastąpiła kolejna  odsłona programu " Mój prąd 4.0"  Podobnie jak poprzednich latach, program Mój Prąd jest skierowany do osób fizycznych, wytwarzających energię na potrzeby własne. Pieniądze przysługują wyłącznie na zakup i montaż nowej instalacji, o mocy od 2 do 10 kW. Wsparciem nie są objęte rozbudowy czy przebudowy istniejących systemów PV (pod pojęciem rozbudowy rozumie się zarówno zwiększenie liczby modułów, jak i przyłączenie kolejnej instalacji do danego PPE z osobnym falownikiem).

Okres kwalifikowalności kosztów to od 01.02.2020r do 31.12.2023r. Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumie się jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego ( data opłaconej faktury) a zakończenie przedsięwzięcia to przyłączenie mikroinstalacji i wszystkich urządzeń wskazanych w wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie jest udzielane Wnioskodawcom wchodzącym na rynek rozliczenia się za energię elektryczną od dnia 01.04.2022r w systemie net-billingu. Dla Wnioskodawców, którzy zamontowali instalację fotowoltaiczną przed 01.04.2022 r. jest możliwość uzyskania dofinansowania jedynie poprzez zmianę obecnego systemu rozliczającego tzw. opustu, czyli net-meteringu na net-billing. Zasada net-billingu polega na sprzedaży nadwyżki  energii wprowadzonej do sieci po określonej cenie, a za energię pobraną trzeba płacić jak inni odbiorcy.

Zgodnie z nowymi zasadami, przysługująca kwota dotacji to 50 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż :

   

  • Wyłącznie na instalację PV – do 4.000 zł.
  • Na instalację PV sprzężoną z innym elementem – do 5.000 zł.
  • Na magazyn ciepła – do 5.000 zł.
  • Na magazyn energii – do 7.500 zł.
  • Na system zarządzania energią (EMS) i systemów zarządzania energią w domu (HEMS) – do 3.000 zł. Dotacja na to rozwiązanie będzie jednak uzależniona od zastosowania magazynu energii lub ciepła.

Maksymalna, łączna wysokość dotacji nie może przekroczyć 20.500 zł.
Program, regulamin oraz instrukcja składania wniosku znajdują się na stronie internetowej: www.mojprad.gov.pl.
Wniosek składamy po zakończeniu inwestycji, wyłącznie elektronicznie poprzez profil zaufany wnioskodawcy przez stronę: https://gwd.nfosigw.pl

Warto również wiedzieć, że oprócz dostępnego dofinansowania z programu Mój Prąd możemy jeszcze skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która od 1 stycznia 2019 roku pozwala na odliczenie fotowoltaiki od podatku dochodowego PIT, aczkolwiek w takiej sytuacji kwotę odliczenia należy proporcjonalnie zmniejszyć o kwotę uzyskanego dofinansowania. Beneficjencji ubiegający się o dotację do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła z programu " Czyste Powietrze" również mogą się starać o dofinansowanie do fotowoltaiki w kwocie 5000 PLN jednakże trzeba pamiętać o tym, że  w takim przypadku nie skorzystamy z dotacji z Mojego Prądu, gdyż programy się wykluczają.


W razie pytań bliższe informacje można uzyskać u ekodoradcy gminnego, tel. 32 7550772 oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta Racibórz  w pok. 202.
 

do góry