Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Dzieje się w SP1

2022-08-11
 

W Szkole Podstawowej nr 1 w Raciborzu dzieje się wiele pomimo wakacji. Realizowane w tym okresie projekty stworzą dla uczniów lepsze warunki do nauki.

W szkole utworzono między innymi nowoczesną mobilną pracownię komputerową z 16 nowoczesnymi laptopami. Została ona sfinansowana ze środków Funduszy Norweskich a wartość sprzętu to aż 36 353 zł.

Podczas wakacji kilka sal lekcyjnych Szkoły na Ostrogu przeszło remont, który sprawił, że niektóre pomieszczenia klasowe stały się czyste i nowoczesne. Prace warte 13 000 zł sfinansowano z Raciborskiego Funduszu Lokalnego.

Ponadto pozyskano sprzęt z programu GAZ-SYSTEM dla edukacji o wartości 3 500 zł, a także wykonano remont bieżni i zeskoku do skoku w dal za 49 200 zł. Na uwagę zasługuje również stworzenie "Letniej Szkoły", czyli zagospodarowanie zielonego terenu przy szkole w sposób aby mogła tam odbywać się część zajęć. Środki pozyskane na ten cel to 13 000 zł.

Aktualnie trwają również prace projektowe związane z remontem placu przed budynkiem szkoły.

do góry