Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

EKO wiadomości

2004-12-30

Zakończyły się prace związane z budową bramy wjazdowej do Arboretum Bramy Morawskiej. Jest to pierwszy z elementów ogrodzenia, którego kontynuacje zaplanowano w budżecie miasta na 2005 rok .Docelowo ogrodzony będzie 30 hektarowy teren chroniony obejmujące cenne kolekcje roślin.


Poszerzono trawnik na odcinku od ulicy Ocickiej do Wczasowej. Pieniądze na prace odtworzeniowe trawników pochodzą z Funduszu Celowego. W 2005 roku tego typu prace zostaną przeprowadzone przy ulicy M.C. Skłodowskiej


W 2005 roku zostanie zwiększona ilość punktów do segregacji leków i pojemników na zużyte baterie. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Raciborza i uprzejmości aptek, gdzie zlokalizowane są punkty do segregacji w tym roku zebrano 267 kg odpadów niebezpiecznych. Przekonani o zasadności kontynuacji zbiórki opakowań po lekarstwach przypominamy o konieczności dokonywania wstępnej selekcji opakowań tekturowych, które segregujemy w osobnych, specjalnych pojemnikach.


Realizując zapisy opracowania "Waloryzacja przyrodnicza Miasta Raciborza" w Parku Zamkowym na 21 drzewach wykonano prace pielęgnacyjne i wycinkowe. Dzięki temu poprawiono stan zdrowotny drzew, a w miejsce wyciętych posadzono nowe drzewka. Odbiór prac odbył się przy udziale Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wskazał na konieczność kontynuowania prac w kolejnych latach.

do góry