• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Edukacja szkolna i opieka przedszkolna dla dzieci z Ukrainy

Edukacja szkolna i opieka przedszkolna dla dzieci z Ukrainy

2022-03-11
Edukacja szkolna i opieka przedszkolna dla dzieci z Ukrainy
Edukacja szkolna i opieka przedszkolna dla dzieci z Ukrainy

Wraz ze zwiększającą się liczbą przybywających do Raciborza obywateli Ukrainy (głównie kobiet i dzieci), samorząd podjął szereg działań pozwalających uchodźcom zaaklimatyzować się w naszym mieście. Bardzo ważna jest również kwestia zapewnienia opieki przedszkolnej i możliwość kontynuowania edukacji w zakresie szkoły podstawowej.


- „Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że choć mamy dobrze rozwiniętą sieć publicznych przedszkoli, budujemy nowe – w Markowicach, zapewniamy opiekę tym, którzy z takich, czy innych względów utracili możliwość posyłania swoich dzieci do placówek prywatnych (przykład utworzenia specjalnego oddziału dla raciborskich „zerówkowiczów” w przedszkolu nr 10 na Ogrodowej) to nadal są wśród nas tacy, którzy na to miejsce wciąż najzwyczajniej w świecie czekają. – informuje prezydent Raciborza Dariusz Polowy.-  W tym miejscu bardzo liczę na wyrozumiałość rodziców tych dzieci, które w procesie rekrutacyjnym nie otrzymali miejsca w wybranym przez siebie przedszkolu. Decyzja o utworzeniu specjalnego oddziału dla dzieci z Ukrainy jest podyktowana wyjątkową sytuacją w jakiej znaleźli się uciekający przed wojną uchodźcy, w tym dzieci."

Wprowadzane rozwiązania takie jak zwiększenie liczby dzieci w oddziale przedszkolnym i w oddziałach I-III szkoły podstawowej są podyktowane szybkim włączeniem dzieci z Ukrainy do polskiego sytemu oświaty, szczególnie w sytuacji kiedy nie można utworzyć dla nich oddziału przygotowawczego. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Miasto Racibórz będzie te zapisy realizować.

Miasto z myślą o ukraińskich dzieciach utworzyło w ZSP nr 3 na Płoni oddział przedszkolny dedykowany dzieciom pochodzącym z Ukrainy (które przekroczyły granicę po 24.02.2022 r.), których rodzice pracują, lub deklarują chęć podjęcia zatrudnienia. W miejscu tym opiekę znajdzie 25 przedszkolaków zza naszej wschodniej granicy.

W grupie tej nie będzie podziału wiekowego i przyjmowane będzie do niej każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Opiekę nad grupą będą sprawowały osoby znające język ukraiński. Realizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z naciskiem na naukę języka polskiego. Kwestie związane z odpłatnościami odbywają się na ogólnych zasadach oferowanych przez miasto w zakresie opieki przedszkolnej. Prosimy przebywających w Raciborzu obywateli Ukrainy o zgłaszanie swoich dzieci do grupy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ulicy Sudeckiej 2 w Raciborzu:
tel. 32 415-33-29    http://zsp3raciborz.szkolnastrona.pl/ 


Jednocześnie informujemy, że ukraińskie dzieci w wieku szkolnym mogą dołączać do klas w raciborskich Szkołach Podstawowych (nie będą tworzone osobne klasy). Dzieci kierowane są do szkół znajdujących się najbliżej aktualnego miejsca pobytu w Raciborzu. Zapisy prowadzone są bezpośrednio w placówkach. Dane teleadresowe znajdziesz tutaj: https://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/szkoly_podstawowe

do góry