Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Figura św. Jana Nepomucena po renowacji

Figura św. Jana Nepomucena po renowacji

2023-01-02

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia zdjęte zostały rusztowania z figury św. Jana Nepomucena znajdującej się przy ul. Bosackiej w Raciborzu.

Pod koniec grudnia 2022 r. zakończył się pierwszy etap renowacji barokowej figury z 1733 r. Rzeźba św. Jana Nepomucena w pozie adoracji krzyża, w otoczeniu aniołków jest dziełem austriackiego rzeźbiarza Jana Melchiora Oesterreicha. Została ufundowana przez hrabiego Karola von Sobecka i jego żonę Maksymilianę.

Konserwacja polegała na oczyszczeniu rzeźby i postumentu z zabrudzeń oraz nawarstwień biologicznych, wzmocnieniu strukturalnym kamienia, uzupełnieniu ubytków oraz scaleniu kolorystycznemu. Odnowiono także złocenia w nimbie. Pracami kierował mgr inż. arch. Marek Pańczyk z Rybnika a wykonywał je konserwator mgr sztuki Marek Dronszczyk według sporządzonego przez siebie i zaakceptowanego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków programu prac konserwatorskich.

W drugim etapie wykonawca został zobowiązany między innymi do odtworzenia zaginionego putta z biretem. Wykonany w glinie model putta a także rodzaj piaskowca, z którego będzie odtworzony zostały już zaakceptowane przez komisję konserwatorską. Odtworzony ma zostać także krzyż, który jest przedmiotem adoracji przedstawionego w kamieniu świętego.

Prace zostały zlecone i sfinansowane przez Miasto Racibórz. Ich koszt to 40 tys. zł brutto.

do góry