Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Zielone miasto Racibórz. Podsumowanie roku 2022

Zielone miasto Racibórz. Podsumowanie roku 2022

2023-01-03
Racibórz zielenieje z roku na rok
Racibórz zielenieje z roku na rok

Z każdym rokiem Racibórz staje się miastem bardziej zielonym. Przestrzenie, gdzie rośliność gra pierwsze skrzypce odgrywają szczególnie ważną rolę. Tworzą one mikroklimat środowiskowy dla bioróżnorodności, wpływają pozytywnie na budowanie odporności miasta na zmiany klimatu oraz przeciwdziałają negatywnym zjawiskom takim jak smog.

Zielone zakątki sprzyjają nawiązywaniu kontaktów między jej użytkownikami, integracji społecznej, komfortowi wypoczynku oraz rekreacji. Są również miejscem umożliwiającym organizację różnorodnych wydarzeń miejskich oraz społecznych, w tym realizowanych przez samych mieszkańców czy też organizacje pozarządowe. Nie da się również nie wspomnieć o tym, że publiczna zieleń wpływa pozytywnie na wizerunek miasta. Dlatego niezwykle ważna jest ciągła poprawa jakości zielonych przestrzeni w mieście i systematyczna ich pielęgnacja.

W mijającym roku Miasto Racibórz podjęło szereg działań i inwestycji związanych z publiczną zielenią miejską. Istniejące tereny zielone, m.in. w obszarze Bulwarów Nadodrzańskich, Skweru im. ks. Prałata S. Pieczki i trawników przydrożnych zostały wzbogacone o krzewy i byliny. Nasadzone zostały również nowe drzewa (w ilości 74 szt.) oraz krzewy (w ilości 1705 szt.) a także rośliny jednoroczne i cebulowe w ilości ponad 38 000 szt. Równocześnie założony został szlak azalii i rododendronów w centrum miasta, który sukcesywnie będzie się rozwijał. W ramach tworzenia szlaku posadzono 37 szt. nowych krzewów.

Nie zapominając o aspekcie edukacyjnym, rozdaliśmy placówkom edukacyjno-wychowawczym 8000 cebulek krokusów, szafirków i tulipanów, których część udało się zasadzić z dziećmi w Ogródku Jordanowskim podczas I edycji Święta Dyni. Tego typu działania rozbudzają w dzieciach wrażliwość wobec otaczającej nas przyrody, a także uświadamia je, jak ważna jest bioróżnorodność dla życia na Ziemii.

W październiku w ramach warsztatów przeprowadzonych wspólnie z Fundacją Sendzimira, powstał pierwszy ogród deszczowy przy Przedszkolu nr 23. Tego typu inicjatywy zwracają uwagę na istniejący w wielu miejscach na terenie naszegu kraju problem z retencją wód opadowych. Pokazują one również jedno z możliwych do wprowadzenia rozwiązań, by zapobiegać temu problemowi.

W roku 2022 r. Miasto Racibórz zostało wybrane w ramach naboru konkursowego do Sieci Miast Zielonych w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast. Celem Sieci jest wspieranie miast uczestniczących w projekcie we wdrażaniu rozwiązań na rzecz klimatu, przyczynianie się do zwiększenia odporności miast na ekstremalne zjawiska pogodowe jak huragany, deszcze nawalne, powodzie i susze oraz odpowiadanie na wyzwania społeczne i środowiskowe. PIM realizowany jest w grupach tematycznych, w skład których wchodzi po dwóch przedstawicieli każdego miasta (zespół projektowy). Zadaniem każdego uczestnika Sieci podczas cyklicznych warsztatów jest wypracowanie konkretnych rozwiązań dotyczących zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miasta w zakresie tematycznym Sieci, zaś podsumowaniem spotkań i wypracowanych rozwiązań będzie dokument Miejska Inicjatywa Działania (MID). W Sieci Miast Zielonych uczestniczą przedstawiciele miast: Gdańsk, Kostrzyn nad Odrą, Lublin, Międzyrzec Podlaski, Racibórz, Ruda Śląska, Słupsk, Uniejów, Żory oraz Żyrardów.

Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) jest jednym z projektów strategicznych zaproponowanych w krajowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju - kluczowym dokumencie w zakresie kształtowania polityki państwa w okresie średnio i długookresowym. PIM finansowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Partnerem merytorycznym projektu jest Bank Światowy.

 

Co w roku 2023?

W 2023 roku rusza akcja „Warzywniki przy przedszkolach”, w ramach której przedszkolaki posieją warzywa i zioła w skrzyniach znajdujących się w ogrodach przedszkolnych, po raz czwarty zaprosimy mieszkańców do udziału w konkursie ZIELONO MI, a także zobaczymy kolejne pozytywne zielone zmiany m.in. z zakresu kształtowania zieleni miejskiej w nurcie Nature Based Solutions czy też adaptacji do zmian klimatu.

Już nie możemy doczekać się wiosny!

 

Krzewy nasadzone wiosną 2022:

 • 795 szt. (Siwonia, Wojska Polskiego, Mariańska, Wczasowa, Miarki),
 • 500 szt. (parki, skwery, zieleńce,
 • 420 szt. na bulwarach,
 • 27 szt. azalii i rododendronów.

Drzewa nasadzone wiosną 2022:

 • 29 szt. (przydrożne,
 • 9 szt. (parki, skwery, zieleńce).

Drzewa nasadzone jesienią 2022:

 • 15 szt. (przydrożne),
 • 21 szt. (parki, skwery, zieleńce).

Rośliny jednoroczne i cebulowe 2022:

 • 36 090 szt. w tym 90 szt. c. żonkili (parki, skwery, zieleńce),
 • 2300 szt. przy drogach.

Łąka kwietna na bulwarach 2022: 350 m. kw.

W sumie:

 • Krzewy 1 742
 • Drzewa 74
 • Jednoroczne i cebule 38 390
do góry