• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Gmina Racibórz nominowana w prestiżowym konkursie (..)

Gmina Racibórz nominowana w prestiżowym konkursie ekologicznym "Przyjaźni Środowisku"

2004-11-16

Dokonania Gminy Racibórz w dziedzinie ekologii wyróżniono po raz kolejny. Decyzją Jury VI Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" pod patronatem Honorowym Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Urząd Miasta Racibórz został nominowany w kategorii "Promotor Ekologii". Wyróżnienie przyznane zostało spośród kilkudziesięciu innych zgłoszeń.

Uroczyste wręczenie Certyfikatu będzie miało miejsce w Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu. Nagrodę odbiorą Jan Osuchowski Prezydent Raciborza i Zdzisława Sośnierz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.

Miasto Racibórz już od bardzo dawna znane jest z wielu ciekawych inicjatyw ekologicznych o charakterze nowatorskim, a zagadnienia z dziedziny ochrony środowiska postrzegane są przez władze miasta w kategorii priorytetów.

W dalszym ciągu Racibórz jest jedynym miastem, które jako pierwsze w Polsce otrzymało certyfikat Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001.

W odróżnieniu od innych regionów województwa śląskiego Racibórz wykazuje szczególną dbałość o środowisko naturalne, co czyni go nie tylko liderem na polu ekologii wśród śląskich miast, ale także wzbudza zainteresowanie państw UE, jako jednej z najczystszych ekologicznie gmin pośród nowych krajów Europejskiej Wspólnoty.

Przypomnę, że Urząd Miasta Racibórz posiada już zaszczytne tytuły:

"Panteon Polskiej Ekologii", Urząd Miasta Racibórz otrzymał nagrodę w związku z opracowaniem i wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami określonymi w normie PN-ISO 14001, potwierdzonego certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej wskazującym, że istotne aspekty środowiskowe wynikające z działalności gospodarczej Urzędu Miasta Racibórz są pod stałą kontrolą, a podjęte działania w sposób ciągły przyczyniają się do poprawy środowiska naturalnego. Patronat nad Nagrodą PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII objął: Minister Środowiska RP i Dyrektor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.


"Gmina Przyjazna Środowisku", nagrodę nad którą patronat sprawował Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, a organizatorem było Stowarzyszenie Europa Nasz Dom - Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przy współpracy Instytutu Analiz Środowiska przyznano miastu za promowanie działań na rzecz ochrony środowiska, innowacyjnych i oryginalnych ekologicznych przedsięwzięć lokalnych mogących mieć znaczący wpływ na zmiany stanu środowiska naturalnego.

do góry