• Język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Inicjatywa lokalna - ruszył nabór wniosków

Inicjatywa lokalna - ruszył nabór wniosków

2021-01-05

Masz pomysł? To świetnie. Trwa nabór wniosków w ramach incjatywy lokalnej. fot. Pixabay

Inicjatywa Lokalna, podobnie jak Budżet Obywatelski to narzędzie w rękach mieszkańców, które umożliwia Wam wzięcie odpowiedzialności za miejskie środki i realizację Waszych pomysłów na miasto i na otoczenie wokół siebie. 

Mamy dla Was bardzo dobre wiadomości. Z nowym rokiem ruszył nabór wniosków do inicjatywy lokalnej. Potrwa jeszcze do 30 stycznia, więc jest trochę czasu, ale warto się spieszyć.

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy Miasta Racibórz (bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do Urzędu Miasta Racibórz, m.in. w zakresie:

 •  działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • rewitalizacji.

Macie swoje pomysły? Śmiało!

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami, dokumentami oraz do składania wniosków.  Klikajcie tutaj!

do góry