• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Kanalizacja sanitarna w ulicy Starowiejskiej

Kanalizacja sanitarna w ulicy Starowiejskiej

2004-11-22

Ulica StarowiejskaZakończył się trwający od kwietnia remont ulicy Starowiejskiej. W piątek 19 listopada z udziałem władz miasta uroczyście przecięto wstęgę oddając do użytku realizowaną przez Urząd Miasta i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad inwestycję. Kanalizację wykonało Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Inżynieryjnych "SANIKAN" Oddział Jastrzębie Zdrój. Natomiast wykonanie nowej nawierzchni GDDPiA powierzyła firmie MCC Polska.

Uroczyste przecięcie wstęgi - Prezydent Raciborza J. Osuchowski
Realizacja gminnego zadania obejmowała rozbiórkę nawierzchni drogi na trasie budowanej kanalizacji, wykonanie robót ziemnych wraz z zabezpieczeniem wykopów, montaż rurociągów 1000 mb oraz wykonanie 41 studni kanalizacyjnych.

Powyższe zadanie było ostatnim zadaniem realizowanym w ramach rozbudowy systemu gospodarki wodno -ściekowej i współfinansowanym z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Warszawie.

do góry