Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP

Sesja Rady Miasta Racibórz

2004-11-22

24 listopada 2004 r. godz. 14.00 rozpocznie się kolejne posiedzenie Rady Miasta Racibórz. Radni podczas posiedzenia zajmą się m.in. następującymi sprawami.

 1. Szanse i zagrożenia w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Sprawozdanie z realizacji projektów zgłaszanych do funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności.
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
 3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok.
 4. Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2005 roku.
 5. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku rolnego i leśnego.
 6. Uchwała w sprawie wykonania ustawy o podatku i opłatach lokalnych w zakresie określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości stawek podatkowych i terminu płatności podatku od posiadania psów na terenie miasta Racibórz w 2005 roku.
 7. Uchwała w sprawie wykonania ustawy o podatku i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na terenie miasta Racibórz w 2005 roku.
 8. Uchwała w sprawie odpłatności za przyrządzanie posiłków w przedszkolach publicznych.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Londzina 36.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Mariańskiej.

do góry