• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Komisja Ustawodawcza Sejmu RP w Raciborzu

Komisja Ustawodawcza Sejmu RP w Raciborzu

2004-12-06

Minister Grzegorz Kurczuk i Wicewojewoda Śląski Andrzej WaliszewskiW raciborskim Urzędzie Miasta 8 grudnia odbyło się posiedzenie wyjazdowe sejmowej Komisji Ustawodawczej. Głównym przedmiotem obrad była ocena działalności legislacyjnej Sejmu w opinii środowiska prawniczego i samorządowego.

Obrady Komisji Ustawodawczej Sejmu RP w RaciborzuPosiedzenie połączone było z wizytacją instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz spotkaniem ze środowiskiem samorządowym i prawniczym, gdzie zwrócono uwagę Komisji na kilka spraw związanych ściśle z procesem legislacyjnym a zwłaszcza z problemami na etapie wdrażania i realizacji ustawowych zapisów na poziomie samorządu gminnego.

Posłowie Komisji Ustawodawczej Sejmu RPW przerwie obrad odbyła się konferencja prasowa w której udział wzięli posłowie Komisji Ustawodawczej Sejmu RP: Aleksandra Gramała, Grzegorz Kurczuk, Ryszard Pojda, Stanisław Rydzoń, Wojciech Szarama, Andrzej Markowiak oraz przewodniczacy komisji Grzegorz Kurczuk. Obok posłów na pytania dziennikarzy odpowiadali Wicewojewoda Śląski Andrzej Waliszewski oraz Prezydent Raciborza Jan Osuchowski. Konferencja prsowa

do góry