Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/W Raciborzu złożył wizytę przedstawiciel Ambasady (..)

W Raciborzu złożył wizytę przedstawiciel Ambasady Królestwa Norwegii

2004-12-08

Jon-Age Oyslebe Radca Ambasady Królestwa NorwegiiRadca Ambasady Królestwa Norwegii ds. Mechanizmów Finansowych EOG Pan Jon-Age Oyslebe złożył dziś wizytę w Raciborzu. Tematem wizyty były sprawy dotyczące ewentualnej wzajemnej współpracy w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności projektu obejmującego kompleksowe rozwiązanie w zakresie systemu kanalizacji.

W maju 2004 roku Prezydent Raciborza Jan Osuchowski wystosował pismo do Ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce, gdzie przedstawił dokonania miasta w dziedzinie ekologii oraz ich wymierny efekt, który przełożył się m.in. na uzyskanie certyfikatu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 oraz uzyskanie dotacji z SIDA na konserwacje i renowację zniszczonej po powodzi w 1997 roku sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zwiedzanie ZWiKOd 1999 roku Racibórz rozpoczął współpracę z Duńską Agencją Ochrony Środowiska DEPA, która przyznając Gminie grant rzeczowy dała możliwość poprawy systemu gospodarki ściekowej i wodnej miasta. Ochrona środowiska stała się priorytetem prowadzonej przez władze miasta polityki, co w konsekwencji przyczyniło się do opracowania zorientowanego na środowisko kompleksowego programu budowy kanalizacji.Spotkanie w Urzędzie Miasta

Wizyta Radcy Ambasady Królestwa Norwegii ściśle związana jest z porozumieniem o rozszerzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które weszło w życie 1 stycznia 1994 roku, Norwegia uczestniczy w Jednolitym Rynku Unii Europejskiej. W związku z tym, że EOG poszerzył się o nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej, Norwegia, Islandia i Liechtenstein zobowiązały się do udzielenia im wsparcia finansowego. Na przestrzeni 5-ciu najbliższych lat, z dwóch nowo-utworzonych mechanizmów finansowych: Mechanizmu Finansowego EOG, który tworzy Norwegia, Islandia i Liechtenstein oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, popłyną środki finansowe w wys. 1,167 mld euro. Prawie 48% całkowitej sumy obu funduszy przeznaczono na projekty i programy, które mają być realizowane w Polsce.

do góry