Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i (..)

Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i remontów

2021-06-18

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji i remontów w zakresie dróg w Wydziale Inwestycji i Urbanistyki Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6 w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania :

1) niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe inżynierskie na kierunku budownictwo ze specjalnością drogową
 2. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej
 3. obywatelstwo polskie
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. nieposzlakowana opinia.

2)  dodatkowe:

 1. 1 rok stażu pracy w obszarze zgodnym z zadaniami na stanowisku lub 4 lata stażu pracy w administracji,
 2. znajomość przepisów ustaw:
 • ustawy o samorządzie gminnym;
 • ustawy Prawo budowlane.

 

Druk kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami, dostępny jest w  Biuletynie Informacji Publicznej (www.bipraciborz.pl) w zakładce „Praca w Urzędzie” – „Druki do pobrania” lub Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 213.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i remontów w zakresie dróg w Wydziale Inwestycji i Urbanistyki ” z podaniem imienia i nazwiska kandydata w terminie do 28.06.2021 r., w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 75 50 663.

Treść ogłoszenia w załączniku.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2021-06-18 ogłoszenie o naborze.doc
ilość pobrań: 82
ogłoszenie o naborze.doc 50.5KB -

do góry