Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Ogłoszenie naboru dodatkowego wniosków do projektu (..)

Ogłoszenie naboru dodatkowego wniosków do projektu „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest”

2021-06-24

Prezydent Miasta Racibórz 16.06.2021 r. Zarządzeniem nr 1314/2021 zatwierdził zmiany w Regulaminie naboru wniosków i realizacji projektu grantowego “Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest”, umożliwiające przeprowadzenie naboru dodatkowego grantobiorców. Przedsięwzięcie realizowane jest od 2020r. ze środków finansowych otrzymanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 .

Projekt kierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi budynków stanowiących część nieruchomości położonej na terenie Miasta Racibórz, w których przeprowadzone zostaną prace związane z kompleksowym unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.
Termin realizacji prac  - do 10 listopada 2021r.

Regulamin naboru wniosków i realizacji projektu wraz z wnioskiem o przyznanie grantu dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM (pok. 202), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta TUTAJ.

Wnioski o przyznanie grantu w ramach ww. projektu  można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6 II piętro, pok. 202 w dniach: od 1 lipca 2021 r. od godz. 7.30 do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 13.00.

do góry