Strona główna Dla Mieszkańców Ekologia Projekt grantowy wymiana azbestowych pokryc dachowych

Miasto Racibórz startuje w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, OŚ PRIORYTETOWA V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, DZIAŁANIE 5.2 Gospodarka odpadami, PODDZIAŁANIE 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego (regulamin konkursu nr RPSL.05.02.02-IŻ.01.24-288/2018).

W związku z powyższym Prezydent Miasta Racibórz Zarządzeniem nr 46/2019 z dnia 4 stycznia 2019r. przyjął Regulamin naboru wniosków i realizacji projektu grantowego “Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest”.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym budynku stanowiącego część nieruchomości położonej na terenie Miasta Racibórz, w którym przeprowadzone zostaną prace związane z kompleksowym unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Projekt będzie realizowany przez Miasto Racibórz w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i podpisania umowy z Zarządem Województwa Śląskiego.
Nabór wniosków do projektu przeprowadzono w okresie od 7 stycznia 2019r. do 6 lutego 2019r. Pozwoliło to na określenie potrzeb i zakresu zadań inwestycyjnych dotyczących wymiany azbestowych pokryć dachowych.

Po zakończeniu naboru wniosków o przyznanie grantu przeprowadzono ostateczną weryfikację formalno–prawną oraz merytoryczno-punktową w efekcie których utworzono „Listę zakwalifikowanych” i „Listę uzupełniającą”. Listy dostępne na dole strony.
Podawany na stronie serwisu Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2019, orientacyjny czas trwania oceny projektów 7 miesięcy.

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Lista uzupełniająca.pdf 19-04-12 13:04 28.95KB pobierz plik: Lista uzupełniająca.pdf
pdf Lista zakwalifikowanych_azbest.pdf 19-04-12 13:04 41.73KB pobierz plik: Lista zakwalifikowanych_azbest.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H