Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Park kulturowy na sesji Rady Miasta

Park kulturowy na sesji Rady Miasta

2023-04-17
 

Nowy projekt uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Serce Starego Raciborza” zostanie poddany głosowaniu na sesji Rady Miasta Racibórz 26 kwietnia 2023 r.

Formalne prace nad utworzeniem w Raciborzu parku kulturowego trwają już od grudnia 2019 r. kiedy to Rada Miasta Racibórz podjęła stosowną uchwałę intencyjną. Zgodnie z nią do 18 marca 2020 r. można było składać wnioski do tworzonego parku kulturowego. Dodatkowo w czerwcu i listopadzie 2021 r. była możliwość mailowego składania uwag co do treści projektu uchwały. Ponadto w czasie prac nad projektem na przestrzeni lat 2019-2023 odbyły się różne warsztaty, wizyty studyjne a także spotkania i konsultacje z przedsiębiorcami oraz mieszkańcami.

Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków park kulturowy był przedmiotem obrad na sesjach Rady Miasta w listopadzie i grudniu 2021 r. a także w styczniu 2022 r. Radni za każdym razem decydowali o odroczeniu głosowania nad parkiem kulturowym. W maju 2022 r. I Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz w towarzystwie urzędników spotkał się z samorządowcami Brzegu i Pszczyny w celu wymiany spostrzeżeń i wniosków dotyczących tworzonych i funkcjonujących parków kulturowych. Wynikiem tego spotkania była między innymi zorganizowana w listopadzie 2022 r. przez Miasto Racibórz wspólnie z Akademią Nauk Stosowanych konferencja pn. „Ochrona krajobrazu kulturowego miast historycznych”. Była ona świetną okazją do głębszego zapoznania się z tematem i weryfikacji założeń raciborskiego parku kulturowego.

Dla lepszego skonstruowania zapisów uchwały Miasto Racibórz wystąpiło o opinię co do jej treści do Instytutu Architektury Akademii Nauk Stosowanych oraz do dr inż. architektury krajobrazu Łukasza Dworniczaka.

Przedłożona radnym do głosowania na sesję 26 kwietnia 2023 r. uchwała jest wynikiem wniosków mieszkańców, konsultacji, uwag zgłoszonych przez radnych oraz ww. opinii przy czym treść jest zgodna z zapisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i innymi aktami prawa oraz była tworzona przy zachowaniu równowagi interesów. Została także ponownie zaopiniowany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwietniu 2023 r.

Komplet informacji o pracach nad parkiem kulturowym w Raciborzu znajduje się na stronie Urzędu Miasta Racibórz w zakładce PARK KULTUROWY: https://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/PARK_KULTUROWY

Nowy projekt można pobrać z załącznika.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2023-04-17 Projekt Uchwały.pdf
ilość pobrań: 61
Projekt Uchwały.pdf 12.92MB zobacz

do góry