Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
05 Wrzesień 2019
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia
porządkujemy estetykę
Trwają rozmowy na temat parku kulturowego
 

Racibórz ma szansę być piątym na Śląsku, a 36-tym w całej Polsce miastem, które wprowadzi park kulturowy -  szczególną formę ochrony stworzoną z myślą o ochronie „przestrzeni historycznie ukształtowanej w wyniku działalności człowieka, zawierającej wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze”.  Na obszarze parku kulturowego mogą być ustanowione zakazy i ograniczenia dotyczące m. in. umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń reklamowych, czy form małej architektury. Intencja jest taka, by chronić i eksponować to co najbardziej wartościowe z punktu widzenia dorobku historycznego, architektonicznego i urbanistycznego miasta.
 
W Poznaniu prace nad wprowadzeniem parku kulturowego trwały 2 lata. My w Raciborzu jesteśmy na początku tej drogi. - Walka jest trudna, wymaga niełatwych rozmów m. in. z przedsiębiorcami, ale jest tego warta - przekonywał Łukasz Konarzewski, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, który na zaproszenie wiceprezydenta Raciborza Michała Fity i Miejskiej Konserwator Zabytków Marii Olejarnik uczestniczył we wczorajszym roboczym spotkaniu poświęconemu idei utworzenia w Raciborzu parku kulturowego. O konieczności uporządkowania reklam i witryn w śródmieściu nie trzeba było nikogo przekonywać. Zaprezentowane przez Miejską Konserwator Zabytków na zdjęciach przykłady reklam i szyldów mówią same za siebie.  

- To Wasz dom, chciejcie aby był wyjątkowy. Reklama powinna być biżuterią architektoniczną - dodajmy wykonaną ze szlachetnych materiałów, a nie plastiku – kontynuował Łukasz Konarzewski. W spotkaniu udział wzięli m. in. dyrektorzy miejskich instytucji kultury i urzędnicy. Ale nad wypracowaniem zapisów uchwały ustanawiającej park kulturowy w Raciborzu docelowo ma pracować powołany do tego zespół. Zgodnie ze wstępną propozycją park kulturowy w Raciborzu miałby zostać utworzony na obszarze śródmieścia w obrębie biegu dawnych murów miasta oraz dawnego przedmieścia Bronki. Na mocy uchwały wprowadzony byłby m. in. zakaz wieszania reklam i szyldów powyżej parteru. Uchwała regulowałaby także wielkość i ilość reklam, szyldów oraz ich kolorystykę.

Ostateczną decyzję o utworzeniu, bądź nie – parku kulturowego podejmie Rada Miasta w drodze głosowania nad projektem uchwały, po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach z wojewódzkim konserwatorem.
   
Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta.

Spotkanie w sprawie Parku Kulturowego

5 wrzesień 2019 10 zdjęć

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H