Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
09 Lipiec 2020
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia
 
Trwa nabór do pracy w USC

Prezydent Miasta Racibórz ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze
referenta ds. obsługi kancelaryjno – biurowej w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6 w pełnym wymiarze czasu pracy.

 Wymagania stawiane kandydatom:

1) niezbędne:
    a) Spełnienie jednego z poniższych warunków:
- wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne i 2 letni staż pracy, lub
- wykształcenie wyższe na kierunku administracja lub ekonomia
    b) obywatelstwo polskie
    c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
    d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
    e) nieposzlakowana opinia.

2)  dodatkowe:
    a) 1,5 roczny staż pracy w administracji
    b) znajomość:
- Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( za wyjątkiem Instrukcji Archiwalnej);
- ustawy o samorządzie gminnym;
- ustawy o Prawo o aktach stanu cywilnego (rozdz. 1, 2, 3, 5 i 6);
- ustawy o rachunkowości (rozdz. 2).


    
 Planowany termin rozpoczęcia pracy od 10.08.2020 r.

  Na oferty czekamy do 22.07.2020 r.

Szczegóły dotyczące naboru w załączonym pliku, na stronie oraz pod numerem telefonu 32 75-50-663.
    

Informacje o wszystkich prowadzonych obecnie naborach w Urzędzie Miasta znajdziesz tutaj.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc ogłoszenie zewnętrzne nabór USC lipiec 2020.doc 20-07-09 07:53 54KB pobierz plik: ogłoszenie zewnętrzne nabór USC lipiec 2020.doc

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H