Strona główna Urząd Aktualności Wiadomości Urzędu Miasta
09 Lipiec 2020
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia

Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach działając na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 365 z późniejszymi zmianami) zawnioskował o uzupełnienie listy ławników wybranych na kadencję 2020-2023 poprzez dokonanie wyborów uzupełniających 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Rybniku.

W pierwotnie wyznaczonym terminie, t.j. do 30 czerwca br. nie zgłoszono żadnego kandydata. W związku z powyższym termin zgłaszania kandydatów przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r.

Kartę zgłoszenia można pobrać w formie edytowalnej ze strony internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwości

Wzór karty zgłoszenia oraz przykładowa treść oświadczeń i listy osób zgłaszających kandydata na ławnika zostały również zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Racibórz


Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H