Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Aktualności/Wiadomości Urzędu Miasta/Prezydent spotkał się z mieszkańcami Płoni i Ocic

Prezydent spotkał się z mieszkańcami Płoni i Ocic

2021-10-11
 

W piątek w ZSP 3 przy ul. Sudeckiej 2 Prezydent Miasta Dariusz Polowy spotkał się z mieszkańcami dzielnicy Płonia. Na spotkaniu była o połowę większa frekwencja niż przed rokiem. Tym razem przybyło sześciu mieszkańców i dwójka radnych miejskich: Magdalena Kusy i Paweł Rycka oraz radny powiatowy Paweł Płonka.

Na początek prezydent przypomniał o dwóch inwestycjach, czyli żłobku miejskim na Ostrogu, windzie przy Urzędzie Miasta.

Prezydent odniósł się do tematów sprzed roku, a więc była mowa o przeniesieniu Otaczarni z Płoni do Lubomi. Trwa postępowanie administracyjne w tej sprawie. - Myślę, że każdy dzień przybliża nas do szczęśliwego finału - mówił prezydent. Od końca 2019 roku Otaczarnia nie pracuje. Głowa miasta odniosła się także do tematu remontu skrzyżowania ul. Szkolnej i Sudeckiej z ul. Piaskową. Była mowa o zamontowaniu sygnalizacji świetlnej lub o zbudowaniu ronda. - Powiat złożył wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Czekamy na rozstrzygnięcie. Jest to do zrobienia - mówił prezydent.

Kolejnym tematem był zakaz parkowania na ul. Szkolnej. - Do tematu musimy wrócić jak się skończą remonty. Wspomniano także o ustawieniu znaku "Brzezie" w prawidłowym miejscu. Obecnie tematu nie ma, bo trwają tam remonty, więc znak został usunięty. Kolejny przypomnianym tematem była kwestia wody w Odrze - Byłem w tej sprawie w Wodach Polskich, aby spotkać się z prezesem - mówił prezydent. Udzielił się w tym temacie radny Płonka - mówiąc od ostrodze regulacyjnej. Generalnie chodzi o rozwiązanie inżynieryjne. Analiza w Wodach Polskich została podjęta - dopowiedział prezydent.

Następnie mówiono nielegalnym wywożeniu żwiru. - Postępowanie trwa. Pandemia nie pomogła w rozwiązaniu sprawy, w każdym razie wydobycie żwiru się zakończyło - mówił włodarz miasta.

Jeden z mieszkańców zapytał o obecność straży miejskiej w gm. Rudnik - Prezydent odpowiedział, że z wszystkich wyjazdów SM jest rozliczana, a poza Raciborzem na podstawie porozumienia patroluje także tereny gm. Kornowac i Krzyżanowice.

Kolejnym tematem sprzed roku był problem kałuż na ul. Długiej oraz na ścieżce rowerowej prowadzącej do Rezerwatu Przyrody Łężczok. Prezydent przekazał, że sprawa zostanie dopilnowana. - Co do ul. Długiej zostało wydane zalecenie gwarancyjne do usunięcia tego przez wykonawcę.

Podniesiono wówczas temat renowacji kapliczki św. Jakuba przy ul. Rybnickiej - we współpracy z wykonawcą renowacja została wykonana. Jeden z mieszkańców był bardzo wdzięczny, ponieważ jest opiekunem tej kapliczki.

Mówiono także o funkcjonowaniu Urzędu Miasta w trakcie trwania pandemii. - Nie mi oceniać czy było dobrze czy źle, ale funkcjonowaliśmy dużo lepiej niż inne urzędy. UM został otwarty dla mieszkańców najszybciej jak to było możliwe - wspomniał prezydent. Pozostając w temacie UM odniesiono się do prowizji za płatność kartą w kasie UM. - Opłata prowizyjna musi obciążyć osobę, która chce opłatę uiścić. Nie ma możliwości, żeby z kasy miasta dołożyć za prowizję. Jest to opłata 0,2% na rzecz operatora - tłumaczył prezydent. Jeden z mieszkańców miał wątpliwości czy jest podana informacja o prowizji przy płatności w widocznym miejscu. Prezydent powiedział, że sprawdzi czy jest taka informacja, ale podejrzewa, że jest.

W kolejnych minutach spotkania przystąpiono do bieżących tematów. Był poruszony temat ul. Mikołowskiej i Lasoty, następnie rozmawiano o zbyt niskim krawężniku przez co woda wlewa się do jednej z posesji przy większych opadach. Ten sam mieszkaniec mówił także o zbyt wysokich drzewach, których korona wznosi się ponad dach jego domu - liście zapychają rynnę. - Wyślemy pismo, zapytamy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, aby tę sprawę załatwić - mówił prezydent.

Poruszono także temat większej płatności za kanalizację. Tu także prezydent przekazał, że sprawdzi temat. Następnie do głosu doszła jedna z mieszkanek poruszając temat dojazdu jej syna komunikacją miejską do Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Chodziło o drobną kilkuminutową korektę, aby dzieci mogły zdążyć na zajęcia. Prezydent obiecał sprawdzić temat osobiście i rozwiązać tę kwestię.

Zapytano także o umiejscowienie ronda na ul. Piaskowej w związku z budową obwodnicy. Tu prezydent podał, że nie ma jeszcze znanego dokładnego położenia. Wszystkie jest na etapie szkiców i żadna z opcji nie jest jeszcze zatwierdzona. Mieszkańcowi chodziło o ewentualną kwestię wyburzenia działek. - Praktyka pokazuje, że do wywłaszczeń dochodzi rzadko. Temat jest mocno odległy - mówiła głowa miasta.

Poruszono także kwestię dotacji dla miasta na 2022 jeśli chodzi o termomodernizację budynków miejskich i prywatnych. Prezydent odpowiedział, że jeśli chodzi o dotowanie termomodernizacji budynków prywatnych to będzie na podobnym poziomie, natomiast jeśli chodzi o budynki miejskie, to chciałby zwiększyć.

Dalej wspomniano o przejściu dla pieszych przy ul. Kanałowej. - Tu prezydent też obiecał zbadać temat. Mówiono także o remontach dróg rolnych. - Terenów rolniczych jest dużo i staramy się je remontować - mówił prezydent.

Kolejnym tematem był most na Odrze, który wymaga remontu. Tu głos zabrał radny Rycka, który chciał zwrócić uwagę na to, co będzie się działo po roku 2022, gdy część ruchu z obwodnicy będzie przejeżdżało przez ten most.

Na koniec zapytano o to kiedy ruszy aquapark. Tu odpowiedź brzmiała, że to kwestia najbliższego czasu.

Na spotkaniu w Ocicach obecnych było aż 21 mieszkańców oraz dwóch Radnych Miasta. Również podczas tego spotkania na początku przypomniano tematy z poprzedniego roku. Po odczytaniu pierwszego punktu dotyczącego inwestycji, które mają zapobiec podtopieniom na ul. Czeskiej, Francuskiej, Górnej, Włoskiej i Osiedleńczej  rozgorzała się dyskusja dotycząca zalewania mieszkańców ul. Wiejskiej. Prezydent poinformował zebranych, że została zlecona ekspertyza specjalisty w zakresie hydrologii dotycząca zmiany kierunku spływu wód w obrębie ul. Wiejskiej. Ponad to Miasto jest na etapie pozyskiwania pasu terenu wzdłuż ul. Ocickiej  naprzeciw ul. Czeskiej. Prezydent przedstawił jak będą wyglądały kolejne etapy inwestycji.

 Tematy zgłaszane przez mieszkańców podczas tego spotkania to między innymi: Brak reakcji Straży Miejskiej, która w czasie ulewy 26.08.2021 przejeżdżała ulicą Wiejską, wniosek o progi zwalniające, bałagan przy śmietnikach na osiedlu dla powodzian oraz notoryczne wyrzucanie śmieci w pola wzdłuż ul. Wiejskiej, zły stan techniczny budynków przy ul. Litewskiej, wniosek o postawienie pionowego znaku drogowego B5 o zakazie wjazdu samochodom pow. 3,5 T przy ulicy Kolonialnej, problem parkowania przed domami i blokowanie wyjazdu podczas sezonu działkowego, wniosek o postawienie znaku postoju za wyjątkiem mieszkańców, zły stan chodnika wzdłuż ul. Opawskiej (na wysokości od KFC do granicy miasta) – Prezydent poinformował, że jest to droga wojewódzka, ale obiecał interwencję w tej sprawie.


Kolejne spotkanie już dziś w dzielnicy Sudół. Początek wizyty prezydenta w tej dzielnicy o godz. 17:00 w remizie OSP przy ul. Hulczyńska 154.

do góry